O programu

Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obiteljima i dobrobit djece oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji, koji će polaznicima osigurati kvalitetniju procjenu odgovarajućeg roditeljstva, poticajnog i sigurnog okruženja doma i rano otkrivanje rizika. Pritom je potrebno imati u vidu činjenicu da zadovoljenje različitih potreba obitelji i djece zahtjeva sustavan, sveobuhvatan i participativni pristup, kako bi se izbjegle (još uvijek prečesto prisutne) nepodudarnosti postojećeg sustava podrške i stvarnih potreba obitelji I djece što predstavlja dodatan izazov za stručnjake koji rade u obiteljima.
Program je koncipiran da polaznicima nudi uravnotežen odnos teorijskih i praktičnih znanja, vještina i kompetencija. U kreiranju ovog nastavnog programa korišteni su kriteriji UNICEF–a te vodećih obrazovnih institucija u Europi, koje korisnicima nude programe sa sadržajima iz područja cjeloživotnog obrazovanja.
U okviru programa izvodi se deset obveznih predmeta. Predmeti nose temeljna obilježja struke, usko su usmjereni teorijskim spoznajama i postignućima prakse u tom specifičnom području, također daju polaznicima mogućnost usmjeravanja u uža područja u kojima žele stjecati specifična znanja, vještine i kompetencije.
Nosioci predmeta stručnjaci su u specifičnim područjima te dodano educirani kroz treninge za jačanje kapaciteta nastavnika organiziranih od strane ISSA-e, autora nastavnih modula na kojima se temelje programi predmeta.
                               
 

Razina programa: cjeloživotno obrazovanje

ECTS bodovi: 30

Područje programa: zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: 2 semestra (1. godinu)

Nakon završenog jednogodišnjeg programa polaznici će steći  specijalizirana znanja i kompetencije:

 • pomoći roditeljima identificirati svoje vlastite snage i odrediti koje interakcije najbolje promoviraju zdrav razvoj
 • odrediti ključne elemente patronažnog profesionalnog rada ključnog za uspješno pružanje skrbi za podršku djece
 • objasniti ulogu sigurne privrženosti za zdravlje, razvoj i sveukupnu dobrobit djeteta 
 • prepoznati različite vrste perinatalnih mentalnih bolesti i faktore koji doprinose njihovom javljanju 
 • prepoznati i prevenirati najčešće rizične situacije ozljeđivanja djece u kućnom okruženju 
 • provesti postupke u cilju edukacije roditelja o  značaju prevencije, rane intervencije i intervencija sa djecom s razvojnim teškoćama rane dobi 
 • pružiti podršku obiteljima djece s teškoćama suočavaju u programima rane intervencije  
 • povezivati  postojeće resursa podrške obiteljima i djeci s teškoćama u zajednici u interesu obitelji i djeteta
 • primjeniti  temeljna prava djeteta u obitelji i u društvu
 • prepoznati u konkretnom slučaju ovlasti i dužnosti ciljane skupine radi ostvarivanja djetetovog najboljeg interesa
 • prepoznati i predvidjeti utjecaj predrasuda i diskriminacije na obitelj
 • razlikovati vrste obitelji, objasniti društveni utjecaj na obitelj i obrazložiti suvremene probleme obitelji 
 • isplanirati nepristrane načine rada s obiteljima fokusirane na snagu obitelji i izabrati najbolju intervenciju za obitelj s kojom se radi
 • primjeniti primjerene komunikacijske vještine u radu sa oditelji i specifičnostima pristupa
 • prevenirati zlostaljanje
 • prepoznati zanemarivanje djece i moguće simptome i  primjeniti  korake u postupanju prijave obitelji/roditelja zbog zlostavljanja i zanemarivanja djeteta

Nakon zavšetka programa studenti dobivaju potvrdu o završenom programu:

 • stječu kreditne bodove u akreditiranom studijskom programu u cilju daljnjeg visokoškolskog usavršavanja
 • obrazovanje za podizanje razine kompetencija i stjecanje specijaliziranih znanja
 • akreditacija od strane strukovnih komora i poslodavca - standard kompetencija