Obrasci i zahtjevi

Memorandum Fakulteta zdravstvenih studija (u zaglavlju podesiti podatke katedre/službe)

Memorandum FZSRI


Službena putovanja

Obrazac za službeno putovanje

Prilog za putne troškove - vanjski suradnici

Obrazac za plaćanja

Obrazac zahtjeva za plaćanja


European Curriculum Vitae Format

Obrazac europass CV HR

Obrazac europass CV EN


Godišnji odmor

 Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora, plaćenog/neplaćenog dopusta i slobodnih dana


Žute tablice - opis predmeta

Žute funkcionalne tablice


Objava novosti na mrežnim stranicama

 Zahtjev za objavu materijala na mrežnim stranicama


Obrasci za vanjsku suradnju

 Izvješće o obavljenoj nastavi (vanjski suradnik)

 Prilog ugovoru o djelu


Izbor u nastavno zvanje

Obrazac za izbor u nastavno zvanje


Izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje


Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand

Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand


Predlošci FZSRI koje možete za prezentacije (ppt., pptx.)

FZSRI prezentacija tema bijelo - HR

FZSRI prezentacija tema bijelo - ENG

FZSRI prezentacija tema plavo - HR

FZSRI prezentacija tema plavo - ENG