Upozorenje

Obrasci i zahtjevi

Memorandum Fakulteta zdravstvenih studija (u zaglavlju podesiti podatke katedre/službe)

Memorandum FZSRI

Vizualni identitet Sveučilišta u Rijeci, 45. obljetnica

45 godina UNIRI vektorski logo

Službena putovanja

Obrazac za službeno putovanje

Prilog za putne troškove - vanjski suradnici

Obrazac za plaćanja

Obrazac zahtjeva za plaćanja


European Curriculum Vitae Format

Obrazac europass CV HR

Obrazac europass CV EN


Godišnji odmor

Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora, plaćenog/neplaćenog dopusta i slobodnih dana


Izjava zaposlenika o načinu dolaska na posao i povratka s posla

Izjava - prijevoz


Žute tablice - opis predmeta

Žute funkcionalne tablice


Objava novosti na mrežnim stranicama

Zahtjev za objavu materijala na mrežnim stranicama


Obrasci za vanjsku suradnju

Izvješće o obavljenoj nastavi (vanjski suradnik)

Prilog ugovoru o djelu

Prilog autorskom ugovoru


Izbor u nastavno zvanje

Obrazac za izbor u nastavno zvanje


Izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

NOVO! Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje


Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand

Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand


Predlošci FZSRI koje možete za prezentacije (ppt., pptx.)

FZSRI prezentacija tema bijelo - HR

FZSRI prezentacija tema bijelo - ENG

FZSRI prezentacija tema plavo - HR

FZSRI prezentacija tema plavo - ENG