Upozorenje

Galerija događaja

Fakultetsko vijeće (Program rada nove Uprave Sveučilišta) održan 14. lipnja 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId60588330eb

Mini simpozij „Nutricionizam u zdravstvenom turizmu“ održan u utorak 24. travnja

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId26213a831f

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 23. ožujka 2018. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId17784bc438

Svečana sjednica Fakultetskog vijeća, 19. ožujka 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId5d5bc228d1

„Mogu li broj citata i jačina odjeka časopisa biti jedino mjerilo kvalitete znanstvenika?“,
20. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId55fcb0588c

Biomehanika danas, 21. ožujka 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId12106c1c5d

Predstavljanje utrke „100 milja Istre“, 22. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId967a744849

OKRUGLI STOL “Kakav nam zdravstveni kadar u Republici Hrvatskoj treba?“, 22. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIda06522c70b

Program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ENTEROSTOMALNE TERAPIJE, 1. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId5e08609856

Potpisivanje sporazuma o suradnji između FZSRI-a i Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju te radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, 15. studenoga 2017. godine

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIda6c7c8fcce

Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 23. ožujka 2017. godine

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId02721a26b0

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 20. ožujka 2017. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdbbda3ec229

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 18. ožujka 2016. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdc1763ea94d


Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 14. ožujka 2016.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId4a0dc2a0bd