Upozorenje

Galerija događaja

Svečana sjednica Fakultetskog vijeća, 22. ožujka 2019.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId8934ec8509

Fakultetsko vijeće (Program rada nove Uprave Sveučilišta) održan 14. lipnja 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIda45a8dca20

Mini simpozij „Nutricionizam u zdravstvenom turizmu“ održan u utorak 24. travnja

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId344c74d9bc

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 23. ožujka 2018. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdcd9d5121bc

Svečana sjednica Fakultetskog vijeća, 19. ožujka 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdf7964e374d

„Mogu li broj citata i jačina odjeka časopisa biti jedino mjerilo kvalitete znanstvenika?“,
20. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId43f169660f

Biomehanika danas, 21. ožujka 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId1fd16e252c

Predstavljanje utrke „100 milja Istre“, 22. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId497d15f75c

OKRUGLI STOL “Kakav nam zdravstveni kadar u Republici Hrvatskoj treba?“, 22. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId0ef8f3b0a0

Program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ENTEROSTOMALNE TERAPIJE, 1. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdc26307e35c

Potpisivanje sporazuma o suradnji između FZSRI-a i Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju te radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, 15. studenoga 2017. godine

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId24985aec73

Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 23. ožujka 2017. godine

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId055ddb82ea

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 20. ožujka 2017. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdeb4d0141d3

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 18. ožujka 2016. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIda5fa42f4c3


Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 14. ožujka 2016.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId08f725daf0
 
.