Galerija događaja

Mini simpozij „Nutricionizam u zdravstvenom turizmu“ održan u utorak 24. travnja

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdba51cbbc3d

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 23. ožujka 2018. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId5957051906

Svečana sjednica Fakultetskog vijeća, 19. ožujka 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdacf8d416f2

„Mogu li broj citata i jačina odjeka časopisa biti jedino mjerilo kvalitete znanstvenika?“,
20. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdbb8b83aa3e

Biomehanika danas, 21. ožujka 2018.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId019c83400d

Predstavljanje utrke „100 milja Istre“, 22. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId18d7f682b0

OKRUGLI STOL “Kakav nam zdravstveni kadar u Republici Hrvatskoj treba?“, 22. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId5fb88baa08

Program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ENTEROSTOMALNE TERAPIJE, 1. ožujka 2018

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdd6406f91bc

Potpisivanje sporazuma o suradnji između FZSRI-a i Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju te radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, 15. studenoga 2017. godine

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdf25460f297

Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 23. ožujka 2017. godine

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId77d14311ff

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 20. ožujka 2017. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeId11089ec623

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 18. ožujka 2016. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdd10e6f66fc


Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 14. ožujka 2016.

View the embedded image gallery online at:
http://fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/galerija.html#sigFreeIdddc03f95a5