Upozorenje

Međunarodna suradnja

Fakultet zdravstvenih studija kao sastavnica Sveučilišta u Rijeci razvija i potiče sve oblike međunarodne suradnje, jer je to temelj i preduvjet razvoja fakulteta. Suradnja s inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama i međunarodnim agencijama ključna je za uspješno sudjelovanje u različitim međunarodnim stručnim i znanstvenim programima.

Međunarodna suradnja provodi se temeljem sporazuma o suradnji, ugovora o razmjenama studenata, nastavnika i pomoćnog osoblja, te bilateralnim znanstvenim projektima i kontaktima nastavnika s inozemnim kolegama.

 
                                                                                                                                                                                            Doc. dr. sc. Željko Jovanović

 
.