Strategija znanstvenih istraživanja

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci (FZSRI) od svog osnivanja 2014. usporedno s razvojem nastavnih programa razvija i znanstvenoistraživačka djelatnosti. Znanstvena misija Fakulteta zdravstvenih studija je na temelju rezultata kompetitivnih znanstvenih istraživanja omogućiti stjecanje novih i relevantnih znanja, unaprijediti obrazovanje studenata, budućih nastavnika, istraživača i stručnjaka, poboljšati zdravstvenu praksu i time pridonijeti razvoju šire društvene zajednice. Osobita misija je afirmirati sestrinstvo, fizioterapiju, radiološku tehnologiju i primaljstvo kao samostalne znanstvene grane, pa tako prva hrvatska primalja s titulom doktora znanosti dolazi s našeg fakulteta.

Odbor za znanost FZSRI potiče znanstvene aktivnosti djelatnika i suradnika Fakulteta i uključivanje studenata u znanstveno-stručni rad Fakulteta, promiče znanstveno-stručne aktivnosti na Fakultetu te tako pridonosi prepoznatljivosti FZSRI u akademskoj zajednici i javnosti. U cilju povećanja vidljivosti znanstvenih publikacija i znanstvenih projekata te popularizacije znanosti 2022. pokrenut je ciklus znanstvenih tribina.

Ažurirano 06.04.2023.

Skip to content