Fotogalerija

Stjecanje kompetencija medicinskih sestara iz područja enterostomalne terapije 13. svibanj 2022.

20. Festival znanosti – 04. svibanj 2022.

“Život uz zdravi korak” – 02. svibanj 2022.

Radionica Neurorobotike – 17. ožujak 2022.

Svečana sjednica Fakultetskog vijeća – 22. ožujka 2019.

Fakultetsko vijeće (Program rada nove Uprave Sveučilišta) održan 14. lipnja 2018.

Mini simpozij „Nutricionizam u zdravstvenom turizmu“ održan u utorak 24. travnja

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 23. ožujka 2018. u HKD na Sušaku

Svečana sjednica Fakultetskog vijeća – 19. ožujka 2018.

„Mogu li broj citata i jačina odjeka časopisa biti jedino mjerilo kvalitete znanstvenika?“ – 20. ožujka 2018.

Biomehanika danas – 21. ožujka 2018.

Predstavljanje utrke „100 milja Istre“ – 22. ožujka 2018.

Okrugli stol – “Kakav nam zdravstveni kadar u Republici Hrvatskoj treba?“ – 22. ožujka 2018.

Program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ENTEROSTOMALNE TERAPIJE – 1. ožujka 2018.

Potpisivanje sporazuma o suradnji između FZSRI-a i Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju te radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB – 15. studenoga 2017. godine

Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 23. ožujka 2017. godine

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 20. ožujka 2017. godine u HKD na Sušaku 

Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 18. ožujka 2016. u HKD na Sušaku 

Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 14. ožujka 2016.

Ažurirano 13.04.2023.

Skip to content