Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija je nestranačko, nepolitičko i predstavničko tijelo studenata koje štiti interese studenata, sudjeluje u tijelima uprave Fakulteta zdravstvenih studija te je član Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija osnovan je 19. studenog 2014. godine. Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija broji dvanaest članova s pravom glasa te dva člana bez prava glasa.

Članovi s pravom glasa jesu predstavnici i zamjenici predstavnika studenata slijedećih studija: sveučilišnih diplomskih studija Fakulteta zdravstvenih studija, fizioterapije, medicinsko laboratorijske dijagnostike, primaljstva, radiološke tehnologije, sestrinstva. Članovi bez prava glasa su: studentski pravobranitelj Fakulteta zdravstvenih studija i predstavnik preddiplomskih stručnih studija pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci.

Članovi Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija biraju se na studentskim izborima koji se održavaju svake dvije godine.

Za prvog predsjednika Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija izabran je Kruno Topolski, student treće godine preddiplomskog stručnog studija Fizioterapije.

 • bira studentske predstavnike u fakultetsko vijeće, te sudjeluje u radu i odlučivanju istog,
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Fakulteta zdravstvenih studija,
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora,
 • raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa
 • na temelju Natječaja donosi Proračun Studentskog zbora
 • imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim važnim pitanjima za studente Fakulteta zdravstvenih studija,
 • predlaže putem Odbora za evaluaciju projekata i financije Fakulteta zdravstvenih studija plan financiranja studentskih aktivnosti,
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta zdravstvenih studija,
 • predlaže Statut Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija,
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta zdravstvenih studija.

Drage studentice i studenti,
Odlukom Skupštine Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci imenovan sam Studentskim pravobraniteljom Fakulteta zdravstvenih studija. Dužnost mi je zalagati se za studentska prava te savjetovati studente o ostvarivanju istih.
Ukoliko budete imali nejasnoća vezanih uz Vaša prava, molio bih Vas da mi se obratite putem maila, s Vašim upitom. Nadam se da nećete imati poteškoća tijekom studiranja na našem fakultetu, no ukoliko ih bude bilo, nastojat ću Vam pomoći pri njihovu rješavanju u suradnji s nadležnim tijelima Fakulteta.

Srdačan pozdrav,

Dora Savicki
studentica druge godine redovnog preddiplomskog stručnog studija Primaljstva, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Kontakt

Predsjednik Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija

Samir Softić

Zamjenik:

Dora Savicki

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

Izvanredni preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija i Primaljstvo

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja, Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu i Klinički nutricionizam

Ažurirano 30.03.2023.

Skip to content