Knjižnica

Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo

Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo – Medicinski Fakultet u Rijeci (uniri.hr)


Dabar

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji


World of Health

Časopis Fakulteta – “World of Health”


Discovery service Sveučilišta u Rijeci omogućuje istovremeno pretraživanje

  • skupnog kataloga Sveučilišta i s njime povezanih lokalnih kataloga knjižnica Sveučilišta,
  • pretplaćenih baza podataka dostupnih Sveučilištu u Rijeci,
  • portala znanstvenih časopisa RH HRČAK
  • drugih odabranih znanstvenih izvora u slobodnom pristupu na internetu

Za pretraživanje kliknite na Discovery Service za Sveučilište u Rijeci


Pubmed je mrežni servis koji omogućava pretraživanje Medline baze podataka. Medline baza podataka obuhvaća sardžaje pretkliničke i kliničke medicinu, dentalne medicine, sestrinstva, veterinsku medicinu i zdravstvo.


E – izdanja

Proceedings of the Conference Child maltreatment & well-being: Contemporary issues, research and practice

Preuzimanje: Link

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje

Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa “Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje”, urednice Stjepka Popović i Jasminka Zloković
Preuzimanje: Link

Liječenje komunikacijom

doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina
Preuzimanje: Link

English Grammar 1

Priručnik za studente prve godine stručnih studija za kolegij Engleski jezik pod nazivom “English Grammar 1”, autorica Tajana Tomak

English Grammar 1

English in Medical Practice

Anamarija Gjuran-Coha, English in Medical Practice

Ažurirano 02.10.2023.

Skip to content