Mobilnost studenata

Upute za mobilnost studenata

Studenti Fakulteta zdravstvenih studija koji žele ostvariti pravo na Erasmus razmjenu obavezni su se prijaviti na natječaj kojega raspisuje Sveučilište u Rijeci, neovisno o tome da li žele Erazmus razmjenu za stručnu praksu ili Erasmus razmjenu za studijski boravak.

Studenti koji žele ići na Erasmus razmjenu iz STRUČNE PRAKSE ili STUDIJSKOG BORAVKA detalje mogu pronaći na web stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Studenti su obavezni prijaviti se na natječaj Sveučilišta u zadanim vremenskim terminima (dostaviti svu traženu natječajnu dokumentaciju), te u cijelosti (prije i poslije završenog natječaja) slijediti upute dane na web stranicama Sveučilišta.

Erasmus – studijski boravak

Studenti koji žele ići na Erasmus razmjenu za studijski boravak (zimski, ljetni semestar ili za cijelu godinu), trebaju odabrati jedan od fakulteta s kojima Fakultet zdravstvenih studija ima potpisan bilateralni ugovor. Važno je detaljno proučiti plan nastave na fakultetu na koji student želi ići, usporediti ga s planom nastave na matičnom fakultetu (FZS), te odlučiti koje kolegije student želi upisati na fakultetu na kojem gostuje. Dobro bi bilo posavjetovati se s voditeljem studija na matičnom fakultetu (FZS), te možda i s voditeljima pojedinih kolegija, kao bi student unaprijed znao koji kolegiji će mu biti priznati (od onih koje upiše na fakultetu na koji odlazi studirati).
VAŽNO: Student se može prijaviti samo na jedan od fakulteta s kojima FZS ima potpisan bilateralni ugovor.

Erasmus – stručna praksa

Studenti koji žele ići na Erasmus razmjenu iz stručne prakse mjesto za obavljanje stručne prakse mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, samoinicijativno ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na svom matičnom fakultetu.
Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse traje najkraće 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci, a izvodi se u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.
Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.
Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Makedoniji ili Turskoj.

Važno!

Za odabir mjesta za obavljanje stručne prakse NIJE važno da postoji potpisan bilateralni ugovor, ali student u natječajnoj dokumentaciji obavezno mora priložiti obrazac ACCEPTANCE CONFIRMATION kojega mu moraju potpisati u ustanovi koja će ga primiti na stručnu praksu.

Detaljne upute za mobilnost odlaznih studenata mogu se pronaći na i na slijedećoj, dolje navedenoj web stranici Sveučilišta u Rijeci:

Kontakt za Fakultet zdravstvenih studija: mspevan@fzsri.uniri.hr

Ažurirano 30.03.2023.

Skip to content