Izdavačka djelatnost

Proceedings of the Conference Child maltreatment & well-being: Contemporary issues, research and practice

Preuzimanje: Link

Časopis Fakulteta – “World of Health”

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje

Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa “Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje”, urednice Stjepka Popović i Jasminka Zloković
Preuzimanje: Link

Liječenje komunikacijom

doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina
Preuzimanje: Link

Prirodni ljekoviti činitelji

Albert Cattunar, Verner Marijančić, Dobrica Rončević, Vladimir Mićović


Preuzimanje: Prirodni ljekoviti činitelji Udžbenik HR – novo 2023 e-izdanje

Preuzimanje: Natrural Health Remedies Textbook ENG – novo 2023 e-izdanje

English Grammar 1

Priručnik za studente prve godine stručnih studija za kolegij Engleski jezik pod nazivom “English Grammar 1”, autorica Tajana Tomak

English Grammar 1

English in Medical Practice

Anamarija Gjuran-Coha, English in Medical Practice

Ažurirano 02.10.2023.

Skip to content