Fizioterapija

O studiju

Europski i svjetski standardi edukacije u području fizioterapije ističu potrebu obrazovanja fizioterapeuta na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Također neophodno je da u provedbi nastave užeg stručnog područja i kliničke prakse sudjeluju fizioterapeuti obrazovani za rad u nastavi. U skladu sa navedenim, a i na dugogodišnje inzistiranje Komore fizioterapeuta pokrenut je sveučilišni diplomski studij koji je omogućene vertikalna obrazovna protočnost.

Predviđeno trajanje programa sveučilišnog diplomskog studija je dvije godine odnosno 120 ECTS bodova. Obrazovanje obuhvaća 19 obvezatnih kolegija koji su grupirani u pet modula. Tijekom prve godine studija izvode se Opći obvezatni kolegiji poput Mjerenja i procjene boli, Pristup osobama s invaliditetom, Prava i obaveze u zdravstvenoj struci te Menadžment u zdravstvu. Potom zastupljen je modul Znanstveno istraživačke metode gdje će student produbiti svoje znanje vezano uz znanstveni pristup istraživanjima. Također u prvoj godini student se u okviru Psihološko – pedagoškog modula upoznaje sa pedagoškim pristupom kao i sa umijećem predavanja- Na drugoj godini su dva modula vezana isključivo na stjecanje dodatnih vještina u fizioterapiji, a to su Analiza pokreta te Grupni projekti gdje će se student steći dodatna znanja i vještine vezana uz lokomotorni aparat te o terapijskim tretmanima neuroloških i kardiopulmoloških bolesti. Naime prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kronične nezarazne bolesti poput bolesti dišnog sustava, bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno – koštanog sustava i veziva u stalnom su u porastu.

Tijekom studija student je između ponuđenih izbornih kolegija dužan odabrati tri. Tijekom diplomskog studija polaznici će između ostalog steći sva znanja i vještine potrebna za učestvovanje u edukacijskom procesu. Također, dobivena će znanja i vještine doprinijet i osposobljavanju pristupnika za uvođenje promjena u samu fizioterapeutsku profesiju s naglaskom primjene najnovijih dostignuća ove struke koja se svakodnevno mijenja, čime će dostignuti znanja i vještine svojih kolega u EU.  

Studij završava izradom diplomskog rada temeljenog na istraživanju.

Naziv studija

Sveučilišni diplomski Fizioterapija

Voditelj studija

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

2 godine

Zvanje

magistar/tra fizioterapije

Kratica stručnog naziva

mag. physioth.

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Mjerenje i procjena boli
Pristup osobama s invaliditetom
Prava i obveze u zdravstvenoj struci
Znanost i društvo
Specifičnosti fizioterapije u bolesnika treće životne dobi
Menadžment u zdravstvu
Nacrt diplomskog rada
Medicinska informatika
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu
Suvremene teme iz psihologije
Pedagoški aspekti edukacije
Didaktika
Umijeće medicinske nastave
Timski rad
Učestalost ozljeđivanja u sportu
Dijetetičke metode i pravilna prehrana
Mikropoduzetništvo u   zdravstvu
Wellness – preventivna medicina
Fizioterapija u protetici i ortotici  

II godina
Biomehanika u fizioterapiji
Neurofiziologija pokreta
Funkcionalna dijagnostika u fizioterapiji
Fizioterapija mišićno-koštanog sustava
Fizioterapija u sportu
Neurofizioterapija
Kardiopulmološka fizioterapija
Izrada diplomskog rada
Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti
Fizioterapija u jedinici intenzivnog liječenja
Tjelesna aktivnost i trudnoća
Fizioterapija jučer i danas
Tendinopatije- multidisciplinarni pristup
Fizioterapijski pristup kod periprotetičnih infekcija
Slikovne metode u reumatologiji 

Ažurirano 29.09.2023.

Skip to content