Sustav osiguravanja kvalitete

Strategija kvalitete Fakulteta zdravstvenih studija provodi se u skladu s misijom, vizijom i strategijom Sveučilišta u Rijeci definiranima u Strategiji Sveučilišta za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Sustav se provodi sukladno mjerilima navedenima u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Rijeci, Statutu Fakulteta zdravstvenih studija i ”Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja”.

S ciljem provedbe sustava kvalitete, Odbor za osiguranje i unapređenje kvalitete donio je Akcijski plan za akademsku godinu 2023. – 2024. koji se provodi u 4 glavna područja:

  • Učenje i poučavanje
  • Istraživanje
  • Transfer znanja i regionalna uključenost
  • Internacionalizacija

Za pitanja nam se možete obratiti putem e-mail adrese: odborzakvalitetufzsri@uniri.hr

Ažurirano 30.01.2024.

Skip to content