Sestrinstvo – Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

O studiju

S obzirom na to da će problemi mentalnog zdravlja prema predviđanjima SZO biti  vodeća patologija  u pobolu stanovnika u nadolazećem  dvadesetogodišnjem periodu bilo je nužno  krenuti u edukaciju potrebnog sestrinskog kadra koji su uključeni u vođenje zaštitnih kuća, patronažnih timova te vode takozvani ”case manegment”. S druge strane  saznanja  o uzrocima i načinima liječenja mentalnih poremećaja  sve više  potvrđuju  nužnost  biopsihosocijalnog pristupa u tretmanu  duševnih smetnji.

Magistri sestrinstva su karika koja nedostaje kako bi se realizirala reforma mentalno zdravstvenog sustava. Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s 120 ECTS bodova i traje dvije godine. Tijekom prve godine izvode se četiri modula: opći obvezatni kolegiji, znanstveno istraživačke metode, psihološko – pedagoški modul, te modul koji obuhvaća 9 izbornih kolegija od kojih je student dužan odabrati tri. U drugoj godini studija ponuđeno je 5 obvezantih kolegija  vezanih uz mentalno zdravlje te  31 izborni kolegij od kojih student odabire šest.

Diplomski studij Sestrinstva pridonio bi značajno boljoj edukaciji prvostupnika sestrinstva te im pomogao u savladavanju ogromnih novina koje struka za sobom nosi, osposobljavajući ih da kritično razmišljaju prihvaćajući nova, kako tehnička, tako i znanstvena dostignuća struke koja se vrlo brzo razvija. Suvremeni način života i rada pred nas postavlja sve veće uvjete, čija je posljedica narušavanje ravnoteže između zdravlja i bolesti, te je primjena odgovarajućih metoda neophodan put ka uspješnom liječenju, poboljšanju zdravlja u cjelini, skraćenju vremena bolovanja i produženju radnog potencijala, djelujući povoljno na kvalitetu života. Studij završava obranom diplomskog rada.

Naziv studija

Sveučilišni diplomski Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Voditelj studija

Doc. dr. sc. Aleksandra Stevanović

Nositelj studija i izvođač

Prof. dr. sc. Herman Haller

Trajanje studija

2 godine

Zvanje

magistar/stra sestrinstva

Kratica stručnog naziva

mag. med. techn.

Ažurirano 29.09.2023.

Skip to content