Sestrinstvo

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Anatomija
Komunikacijske vještine
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Fiziologija
Osnove zdravstvene njege
Psihološka medicina
Strani jezik – Engleski jezik
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Dijetetika
Klinička propedeutika
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Informatika u zdravstvenoj njezi
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Mikrobiologija s parazitologijom
Dokumentiranje u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
II godina
Dermatovenerologija
Ginekologija i opstetricija
Infektologija
Interna medicina
Klinička propedeutika
Neurologija
Patologija
Pedijatrija
Zdravstvena psihologija
Zdravstvena njega odraslih I
Sociologija zdravlja
Javno zdravstvo
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Hitna medicina-sestrinski pristup
Higijena i epidemiologija
Strani jezik – Engleski jezik II
Zdravstvena njega djeteta
Farmakologija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Tehnika instrumentiranja
Uloga medicinske sestre u podršci i poticanju dojenja
Podvodna i hiperbarična medicina
Nutritivne potrebe medicinskih sestara/medicinskih tehničara tijekom rada
Mentorstvo u sestrinstvu
Uloga medicinske sestre/tehničara u promociji cijepljenja
Kako pripremiti poster i održati usmenu prezentaciju
Vaskularne bolesti kože i poremećaj cirkulacije donjih udova
Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije
I godina
Anatomija
Komunikacijske vještine
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Fiziologija
Osnove zdravstvene njege
Psihološka medicina
Strani jezik – Engleski jezik I
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Dijetetika
Klinička propedeutika
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Informatika u zdravstvenoj njezi
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Mikrobiologija s parazitologijom
Dokumentiranje u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
II godina
Dermatovenerologija
Ginekologija i opstetricija
Infektologija
Interna medicina
Klinička propedeutika
Neurologija
Patologija
Pedijatrija
Zdravstvena psihologija
Zdravstvena njega odraslih I
Sociologija zdravlja
Javno zdravstvo
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Hitna medicina-sestrinski pristup
Higijena i epidemiologija
Strani jezik – Engleski jezik II
Zdravstvena njega djeteta
Farmakologija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Tehnika instrumentiranja
Uloga medicinske sestre u podršci i poticanju dojenja
Podvodna i hiperbarična medicina
Nutritivne potrebe medicinskih sestara/medicinskih tehničara tijekom rada
Mentorstvo u sestrinstvu
Uloga medicinske sestre/tehničara u promociji cijepljenja
Kako pripremiti poster i održati usmenu prezentaciju
Vaskularne bolesti kože i poremećaj cirkulacije donjih udova
Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content