Fizioterapija

Katedra za fizioterapiju uz organiziranu nastavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini sudjeluje u nizu projekata vezanih uz promociju zdravlja. Nastavni sadržaji koje studenti savladavaju oslanjaju se na stručniim i znanstvenim saznanjima iz područja fizioterapije. Nastava se organizira u opremljenim kabinetima i predavaonicama fakulteta. Na lokalitetima: Thalassotherapia Opatija i Crikvenica, KBC Rijeka, Klinika za ortopediju Lovran, Dom za starija i nemoćne osobe, Centar za rehabilitaciju Brašćine-Pulac, Centar za odgoj i obrazovanje, Poliklinika Scipion, Poliklinika Peharec te ostalim ustanovama u kojima se stječu znanja prema WBL- Work Based Learning.

S tradicijom iz prošlog stoljeća, 1984 godine, studijski program fizioterapije, prvotno se izvodio na Medicinskom fakultetu. Doživio je niz promjena od nastavnog sadržaja do duljine trajanja s dvogodišnjeg na trogodišnji studij prateći smjernice EU o visokoškolskom obrazovanju. U novije vrijeme studijski program prati zahtjeve kvalifikacije i kompetencije fizioterapeuta kroz nastavu utemeljenu na dokazima stručnog i znanstvenog istraživanja, te krovnih organizacija Republike Hrvatske odgovornih za razvoj struke. Ujedno pored kabineta za nastavu na fakultetu se nalazi opremljen kabinet za Biomehaniku koji omogućava razvoj znanstvene komponente fakulteta iz područje fizioterapije.

Studij fizioterapije suradnjom s drugim ustanovama iz RH te sveučilištima iz ostalih članica EU konstantno radi na usavršavanju i podizanju kvalitete kako nastavnog osoblja tako i samog studijskog programa.

Katedra za fizioterapiju

Kabinet za biomehaniku

Kabinet za fizioterapijsku procjenu

Djelatnici

Djelatnici u naslovnom zvanju

Publikacije (2014. – 2021.)

Ažurirano 26.02.2024.

Skip to content