Fizioterapija

Katedra za fizioterapiju uz organiziranu nastavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini sudjeluje u nizu projekata vezanih uz promociju zdravlja. Nastavni sadržaji koje studenti savladavaju oslanjaju se na stručniim i znanstvenim saznanjima iz područja fizioterapije. Nastava se organizira u opremljenim kabinetima i predavaonicama fakulteta. Na lokalitetima: Thalassotherapia Opatija i Crikvenica, KBC Rijeka, Klinika za ortopediju Lovran, Dom za starija i nemoćne osobe, Centar za rehabilitaciju Brašćine-Pulac, Centar za odgoj i obrazovanje, Poliklinika Scipion, Poliklinika Peharec te ostalim ustanovama u kojima se stječu znanja prema WBL- Work Based Learning.

S tradicijom iz prošlog stoljeća, 1984 godine, studijski program fizioterapije, prvotno se izvodio na Medicinskom fakultetu. Doživio je niz promjena od nastavnog sadržaja do duljine trajanja s dvogodišnjeg na trogodišnji studij prateći smjernice EU o visokoškolskom obrazovanju. U novije vrijeme studijski program prati zahtjeve kvalifikacije i kompetencije fizioterapeuta kroz nastavu utemeljenu na dokazima stručnog i znanstvenog istraživanja, te krovnih organizacija Republike Hrvatske odgovornih za razvoj struke. Ujedno pored kabineta za nastavu na fakultetu se nalazi opremljen kabinet za Biomehaniku koji omogućava razvoj znanstvene komponente fakulteta iz područje fizioterapije.

Studij fizioterapije suradnjom s drugim ustanovama iz RH te sveučilištima iz ostalih članica EU konstantno radi na usavršavanju i podizanju kvalitete kako nastavnog osoblja tako i samog studijskog programa.

Pročelnik

Zamjenica pročelnika

  • Viša predavačica, Jasna Lulić Drenjak, prof. kinez.
    Voditeljica preddiplomskog studija Fizioterapija

Tajnica

  • Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)

Kabinet za fizioterapijsku procjenu koristi se za vježbe iz nekoliko kolegija Preddiplomskog studija fizioterapije. U prvom redu za fizioterapijsku procjenu, ali i za kolegij Fizioterapijske vještine, Fizioterapija u sportskoj medicini, Klinička kineziologija i Biomehanika. Kabinet se prostire na dvije etaže. Donja etaža opremljena je stolovima za masažu (4 rasklopna, 1 fiksni i dva električna s podesivom visinom) koji koriste za razna testiranja i vježbe. Tu se nalazi oprema za potrebe vježbi kolegija Fizioterapijska procjena: razni kutomjeri – dvokraki i gravitacijski, centimetarske vrpce, vaga, visinomjer i dinamometri. Od sofisticirane opreme u tom prostoru nalazi se pedobarograf za procjenu hoda.

Osim opreme za mjerenja tu se nalazi i potrošni materijal koji se koristi u kolegijima vještine i sportska rehabilitacija poput: ulja za masažu, kinesiotape trake, materijal za bandažiranje i dr. Prostor je opremljen računalom i projektorom za potrebe prezentacije nastavnog materijala. Gornji kat je opremljen računalom i projektorom te klupama i stolicama za praćenje teoretskog djela nastave, tj. seminara navedenih kolegija za cca 25 polaznika. Tu se također nalazi i mjerni uređaj Posturomed sa svojom opremom i programskom podrškom koji služi za procjenu balansa i koristi se u studentskim istraživanjima.

  • Doc. dr. sc. Mirela Vučković, mag. physioth.

Znanstveni rad objavljen u časopisu indeksiranom u ostalim relevantnim bazama podataka (Scopus):

Ažurirano 30.08.2023.

Skip to content