Radiološka tehnologija

Ustrojstvo studija i nastave

Preddiplomski stručni studij radiološke tehnologije u trajanju od tri godine obrazuje stručnjake za rad u medicini i srodnim strukama, stomatologiji i veterini. Nakon završetka fakulteta polaznici stječu stručni naziv prvostupnik/ca radiološke tehnologije (baccalaureus), čime ostvaruju mogućnost zapošljavanja u bolničkim i izvanbolničkim, državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama kao djelatnici specijaliziranih radnih jedinica. Stjecanjem diplome osposobljeni su za rad u tri specijalne medicinske grane: dijagnostička i intervencijska radiologija, radioterapija i onkologija te nuklearna medicina. Dakle, radiološki tehnolozi/tehnologinje obavljaju poslove iz domene radiološke dijagnostike i intervencije, radioterapije te nuklearno-medicinske dijagnostike i terapije, pri čemu kao ravnopravni članovi tima usko surađuju s liječnicima triju specijalnosti: specijalistima radiologije, radioterapije i onkologije te specijalistima nuklearne medicine. U novije vrijeme, sve veću potrebu za tim kadrom iskazuju invazivna kardiologija te vaskularna kirurgija. Isto tako dijagnostika u stomatologiji i veterini nezamisliva je bez primjene radioloških dijagnostičkih uređaja pa samim tim i bez participacije radioloških tehnologa/tehnologinja u radnom procesu. Od provostupnika/ca radiološke tehnologije očekuje se visok stupanj savjesnosti i odgovornosti budući da će tijekom školovanja te po završetku školovanja na svom radnom mjestu rukovati s uređajima vrlo velike materijalne vrijednosti uz istovremeno provođenje zaštite bolesnika i profesionalnog osoblja od nepotrebnog izlaganja ionizirajućem zračenju. Osim toga, činjenica da su radiologija, radioterapija i nuklearna medicina u tehnološkom i metodološkom smislu vrlo propulzivne struke, koje karakterizira stalan napredak i inovativnost, od radiološkog tehnologa/tehnologinje se očekuje kontinuirana edukacija i praktično usavršavanje. Studijski program je raznovrstan i zanimljiv budući da objedinjuje tematske sadržaje iz područja medicine, tehnologije, fizike i računarstva. Nastava se provodi u obliku predavanja, seminara, vježbi, demonstracija te praktičnog rada na Kliničkom zavodu za radiologiju, Klinici za radioterapiju i onkologiju te Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra u Rijeci.

Na službenim internetskim stranicama fakulteta objavljeni su svi kolegiji i voditelji kolegija na Preddiplomskom stručnom studiju radiološke tehnologije, kao i izvedbeni nastavni planovi za svaki kolegij ponaosob, čime je studentima omogućen detaljan uvid u teme koje se obrađuju u okviru kolegija, očekivane ishode učenja te načine provjere znanja, kao i u sustav ocjenjivanja. Na kraju preddiplomskog studija, nakon svih ispunjenih nastavnih obveza, student/apsolvent je dužan napisati i obraniti završni rad. Završni rad je opširniji stručni rad u kojem student pod vodstvom mentora obrađuje točno određenu temu.

Pročelnica

 • Izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med

Zamjenica pročelnice

 • Viša predavačica Maja Karić, bacc. med. radiol., univ. mag. admin. sanit.
  • Konzultacije: srijeda od 14-15, uz prethodnu najavu e-poštom, Klinički zavod za radiologiju, lokalitet Rijeka
  • e-pošta: maja.karic@fzsri.uniri.hr

Tajnica

 • Predavač Lovro Tkalčić, dr. med.
  • Konzultacije: ponedjeljak od 14-15, uz prethodnu najavu e-poštom, Klinički zavod za radiologiju-Sušak
  • e-pošta: lovro.tkalcic@gmail.com
 • Predavač, Boris Bezak, dr. med.
  • Konzultacije: srijeda od 14-15,30 Klinički zavod za radiologiju- Sušak
  • e-pošta: boris.bezak@uniri.hr

Ažurirano 05.06.2023.

Skip to content