Sestrinstvo

Katedra za sestrinstvo organizira i provodi nastavne sadržaje i kliničke vježbe na preddiplomskim redovnim, izvanrednim i diplomskim studijima sestrinstva iz predmeta zdravstvene njege temeljene na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata.

Nastava je organizirana i provodi se u prostorija Fakulteta zdravstvenih studija, u dva kabineta vještina, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Domu zdravlja Rijeka, kao i drugim ustanovama sukladno potrebama usvajanja vještina iz različitih kolegija. Preteća osnivanja Katedre za zdravstvenu njegu nastala je strukturnom organizacijskom promjenom unutar Medicinkog fakulteta Rijeka, a kasnije i osnivanjem Fakulteta zdravstvenih studija kao zasebne sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Daljnji razvoj Katedra za zdravstvenu njegu temelji na kreiranju edukacijskih i znanstvenih programa s ciljem razvoja programa usklađenih s direktivama EU-a (2005/36 / EC, 2013/55 / EU), a time i osiguranjem stjecanja profesionalnih kompetencija u profesiji sestrinstva. U ostvarivanju planiranih aktivnosti uspostavila se i uspostavljati će se suradnja sa stručnjacima iz Hrvatske, kao i inozemstva kroz razmjenu dobre prakse kao i suradnja sa relevantnim stručnim tijelima s ciljem definiranja potreba dodatnih specijaliziranih edukacija u sestrinstvu sukladno potrebama zdravstvenog sustava, a time i podizanju kvalitete zdravstvene zaštite.

Katedra za sestrinstvo

Djelatnici

Djelatnici u naslovnom zvanju

Međunarodni projekti

Publikacije

Sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima

Suorganizacije znanstvenih i stručnih skupova

Praktikum za zdravstvenu njegu

Ažurirano 24.01.2024.

Skip to content