Sestrinstvo – Dislocirani studij Karlovac

Ustrojstvo studija i nastave

Preddiplomski stručni izvanredni (dislocirani ) studij sestrinstva osnovan je 2008. godine zajedničkom suradnjom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s Veleučilištem Karlovac, a od 2014.godine studij se izvodi u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci. Teorijski dio studijskog programa izvodi se na Veleučilištu u Karlovcu, a praktični dio (kliničke vještine) u Općoj bolnici Karlovac, Bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Domu zdravlja Karlovac, Domu zdravlja Duga Resa, Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, u kući bolesnika, te u domovima za starije i nemoćne osobe.

Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, te vrsta i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprječavanje i liječenje, te njega i rehabilitacija posljedičnih oštećenja. Velika pažnja posvećena je zdravstvenoj njezi i principima zdravstvene njege. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje prvostupnice sestrinstva u suzbijanju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se studenta upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Program je usklađen sa EU Direktiva 2005/36/EC koja precizno određuje minimalne uvjete obrazovanja za medicinska sestre i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija čime je omogućena mobilnost završenih studenata sestrinstva na tržištu EU. Nastavak obrazovanja moguć je na diplomskome studiju Sestrinstvo, diplomskim i poslijediplomskom specijalističkim ili znanstvenim studijima iz područja biomedicine i zdravstva.

Nakon završene tri godine, odnosno, 6 semestara (180 ECTS) stručnog preddiplomskog studija Sestrinstva, studenti će biti kompetentni samostalno planirati, provoditi, nadzirati provođenje i evaluirati zdravstvenu njegu na osnovi vrednovanja činjenica, ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja zdravstvene njege. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje imaju prepoznatljivo mjesto u vođenju zdravstvene njege na kliničkim odjelima, organiziranju zdravstvene njege u zajednici, promoviranju zdravlja na primarnoj, sekundarnoj te tercijarnoj prevenciji bolesti.

Opći podaci

Nastavni plan

Nakon diplome

Podaci o nastavnicima i suradnicima

Ažurirano 24.01.2024.

Skip to content