Primaljstvo

O studiju

Primaljstvo pripada reguliranim profesijama čije je školovanje uvjetovano EU Direktivom 2005/36/EC te Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Hrvatska komora primalja godinama izražava svoj interes za pokretanje diplomskog studija u svrhu napredovanja obrazovanja svojih članica – prvostupnica/ka primaljstva čime bi se osigurao kontinuitet u obrazovanju primalja kao regulirane profesije s obzirom da su primalje jedina zdravstvena struka koja  nije imala mogućnost podizanja obrazovne vertikale.

Djelatnost magistra/magistre primaljstva obuhvaća koordiniranje timom primaljske skrbi, posebno kada je potreban multidisciplinarni pristup te upravlja radom ginekološko-porođajnih odjela, klinika i ustanova. Posebna potreba za magistrima/magistrama primaljstva očituje se u obrazovnom sustavu u kojem bi ovaj kadar mogao preuzeti obrazovanje učenika/ca i studenata/ica primaljstva u statusu nastavnika odnosno nositelja stručnih predmeta iz primaljske skrbi. Također, omogućio bi i znanstveno-istraživački rad u primaljstvu koji je ovoj struci još uvijek nepoznanica i njime se bavi samo mali broj primalja koje su diplomsku razinu obrazovanja stekle u nekim drugim srodnim strukama, primjerice sestrinstvu i edukacijskoj rehabilitaciji.

U skladu s djelatnosti i kompetencijama magistra/magistre primaljstva naglasak u njihovom obrazovanju stavljen je na razvijanje vještina upravljanja, znanstveno-istraživački rad i nastavničke vještine. Stoga program obuhvaća 20 obveznih i 11 izbornih kolegija. Kako su znanstveno-istraživački rad i intervencije primaljske skrbi temeljene na dokazima jedini pravi put razvoja primaljstva te usmjeravaju primaljstvo iz struke u znanost, tijekom prve godine izvode se kolegiji orijentirani na znanost i nastavnu sposobnost poput Umijeća medicinske nastave, Nacrta diplomskog rada, Znanosti i društva, Napredne statistike u medicini i zdravstvu, Medicinske informatike, Etike u znanstvenim istraživanjima i praksi, Komunikacijskih vještina, Primjene zdravstvenog zakonodavstva u RH i EU, Didaktike, Suvremenih tema iz psihologije, Sustava kontrole i učinkovitosti u primaljstvu, Menadžmenta i ekonomike u zdravstvu te Sigurnog majčinstva i promocije zdravlja žene. Na drugoj godini su kolegiji vezani uz stjecanje dodatnih znanja i vještina u primaljstvu: Razvojna psihologija, Seksualnost i seksualno zdravlje, Psihološki aspekti roditeljstva, Fiziologija i dinamika ranog razvoja djeteta, Ultrazvučni nadzor trudnoće, Prevencija i nadzor bolničkih infekcija povezan sa zdravstvenim skrbi, Rana intervencija te Supervizija u primaljstvu. Tijekom studija student bira 11 izbornih kolegija povezanih sa strukom. Studij završava izradom diplomskog rada temeljenog na istraživanju.

Naziv studija

Sveučilišni diplomski studij Primaljstvo

Voditelj studija

Prof. dr. sc. Herman Haller

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

2 godine

Zvanje

magistar/tra primaljstva

Kratica akademskog naziva

mag. obs.

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Primjena zdravstvenog zakonodavstva
u RH i EU
Etika u znanstvenim istraživanjima i praksi
Sustav kontrole i učinkovitosti u primaljstvu
Sigurno majčinstvo i promocija zdravlja žene
Didaktika
Umijeće medicinske nastave
Suvremene teme iz psihologije
Znanost i društvo
Napredna statistika u medicini i zdravstvu
Medicinska informatika
Komunikacijske vještine
Menadžment i ekonomika u zdravstvu
Nacrt diplomskog rada
Infekcije u perinatologiji
Farmakoterapija u perinatologiji
Međunarodni aktivizam u zaštiti zdravlja i otklanjanju zdravstvenih i socijalnih  nejednakosti
Maloljetničke trudnoće
Uroginekologija
Biomehanika porođaja
II godina
Razvojna psihologija
Seksualnost i seksualno zdravlje
Psihološki aspekti roditeljstva
Fiziologija i dinamika ranog razvoja djeteta
Ultrazvučni nadzor trudnoće
Prevencija i nadzor infekcija povezan sa zdravstvenom skrbi
Supervizija u primaljstvu
Rana intervencija
Zaštita žena od nasilja u obitelji
Ginekološka onkologija
Dijabetes i trudnoće
Podrška obitelji u razvoju djece
Debljina i trudnoća

Ažurirano 29.09.2023.

Skip to content