Klinički nutricionizam

O studiju

Velik broj bolesti današnjice povezan je s neodgovarajućim prehrambenim navikama. Kronične nezarazne bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i karcinoma direktno su povezane sa stupnjem uhranjenosti i lošom kvalitetom prehrane. Promjena prehrambenih navika pod nadzorom stručnjaka iz područja nutricionizma može spriječiti ili odgoditi pojavu bolesti, a dijetoterapija provedena na odgovarajući način može usporiti razvoj bolesti, povećati učinkovitost procesa liječenja te poboljšati kvalitetu života.

Individualno provedena dijetoterapija temeljena na dokazima i kompetencijama stručnjaka, značajno može doprinijeti ishodu liječenja, smanjiti troškove istih i poboljšati kvalitetu života, a preporuka je Vijeća Europe još od 2003. godine1. U Hrvatskoj nije postojao obrazovni sustav za takav profil zdravstvenih djelatnika. Svrha studija je postaviti standard zanimanja klinički nutricionist i pokrenuti obrazovanje stručnjaka koji će imati specifična znanja i vještine iz područja nutricionizma te potrebno znanje iz medicine i pedagogije kako bi doprinijeli ciljevima multidisciplinarnog tima u procesu liječenja bolesnika. Svrha multidisciplinarnog i interdisciplinarnog studijskog programa jest osigurati usko specijalizirano znanje i praksu u primjeni dijetoterapije s ciljem poboljšanja i održavanja zdravlja. (1 Committee of Ministers. Resolution ResAP(2003)3 on Food and Nutritional Care in Hospitals. Strasbourg: Council of Europe; 2003.)

Pokretanje diplomskog studija kliničkog nutricionizma pri Fakultetu zdravstvenih studija trebalo bi rezultirati sustavnim obrazovanjem kliničkih nutricionista koji će biti uključeni u zdravstvenu zaštitu na različitim razinama. Dugoročno gledano, klinički nutricionisti bi trebali postati neizostavni dio edukativno-preventivnih programa za sve populacijske skupine, kliničkih timova za primjenu dijetoterapije u zdravstvenim ustanovama i trebali bi svojim djelovanjem pomagati ljudima da nauče kako uživati u zdravim prehrambenim izborima u umjerenim količinama.

Studij je osmišljen prema uzoru na europske studije koji već niz godina obrazuju i u europskim zdravstvenim centrima uspješno zapošljavaju stručnjake ove vrste. 

Ovaj profil svoje će mjesto naći u bolnicama, privatnim klinikama, lječilištima, državnim zdravstvenim zavodima, ustanovama za njegu starijih i nemoćnih, javnim i privatnim savjetovalištima te strukovnim i udrugama civilnog društva. Kako bi se znanje uspješno prenosilo i proširivalo, mjesta za mag.kliničkog nutricionizma ima i u obrazovnim ustanovama.

Tijekom jedne studijske godine student mora ostvariti 60 ECTS bodova. Drugim riječima u dvije godine trajanja studija potrebno je ostvariti 120 ECTS bodova. Svake godine student upisuje po tri izborna predmeta s ponuđene liste izbornih predmeta.

Nakon završetka diplomskog studija Klinički nutricionizam, polaznici će proširiti svoja teoretska znanja o utjecaju hrane i obrasca prehrane na zdravlje te usavršiti znanje o dijetoterapiji. Studenti će prepoznati specifičnosti dijetoterapije kod određenih bolesti , bit će sposobni jasno i konkretno definirati ciljeve nutritivne potpore kod pojedinih bolesti, isplanirati i kroz jelovnik prikazati dijetoterapiju kod određene bolesti te procijeniti učinak primijenjene dijetoterapije.

Ishodi učenja: Studenti će biti osposobljen za problemsko rješavanje kliničkih slučajeva, što će posljedično dovesti do većeg kritičkog promišljanja u primjeni nutritivne potpore i njege kao dijela procesa liječenja. Razvit će vještine neophodne za primjenu postupaka koji se temelje na znanstvenim dokazima i „evidence-based practice“, odnosno praksu temeljenu na dokazima. Tijekom sveučilišnog diplomskog studija polaznici će steći sva znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u edukacijskom procesu. Bit će osposobljeni za izvođenje nastave u srednjim školama i ustanovama za obrazovanje odraslih u kojima su nutricionistički predmeti dio nastavnog programa. Osim toga, dobivena znanja i vještine doprinijet će osposobljavanju pristupnika za uvođenje promjena u samu profesiju s naglaskom primjene najnovijih dostignuća ove struke koja se svakodnevno mijenja, čime će dostignuti znanja i vještine svojih kolega u EU. Predmeti vezani uz metodologiju znanstvenog rada omogućit će im i bavljenje znanstveno-istraživačkim radom u institutima ili istraživačkim centrima za područje nutricionizma.

Tko se može prijaviti: Na studij se mogu prijaviti studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij te stekli naziv prvostupnik pri Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci,  Medicinskom fakultetu u Rijeci, Osijeku i Splitu,  Prehrambeno biotehnološkom, Kineziološkom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom i Kineziološkom fakultetu u Splitu, Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, te studenti koji su završili preddiplomski stručni studij na nekom od Veleučilišta u RH uz polaganje razlikovnih ispita.

Mogućnosti nastavka obrazovanja: Po završenom sveučilišnom diplomskom studiju moguće je nastaviti školovanje na doktorskom studiju pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili nekog drugog Sveučilišta te na doktorskom studiju Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.

Opći podaci

Nastavni plan

Ažurirano 09.01.2024.

Skip to content