Primaljstvo

Primaljstvo – zdravstvena struka, koja godinama nije imala mogućnost nastavka školovanja na višoj razini od srednjoškolskog, a Sveučilište u Rijeci prvo je prepoznalo potrebu za višim obrazovanjem. Godine 2011. na Medicinskom fakultetu u Rijeci pokrenut je Preddiplomski stručni studij Primaljstvo koji nastavlja s radom i na novoosnovanom Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Katedra za primaljstvo djeluje u sklopu Fakulteta zdravstvenih studija od njegovog osnivanja, a okuplja nastavnike stručnih predmeta, primaljske njege i kliničkih znanosti – ginekologije i porodništva. Preddiplomski stručni studij Primaljstva temelji se na znanstvenim i stručnim spoznajama, pri čemu je naglasak obrazovanja stavljen na stjecanju profesionalnih vještina u kliničkom okruženju.

Dio praktične nastave iz primaljskih njega izvodi se u kabinetu za primaljstvo. Katedra za primaljstvo posvetila se stalnom unapređivanju studijskog programa, koji je unatrag nekoliko godina doživio značajne izmjene. Posljednja i najvažnija odnosila se na usklađivanje s Direktivom 2005/36 EZ i 2013/55 EU, kao ključnog pravnog propisa o regulaciji uzajamnog priznavanja kvalifikacija i diploma među državama članicama. Na temelju analize potreba zdravstvenog sustava i interesa struke, a na prijedlog Katedre za primaljstvo, na Fakultetu zdravstvenih studija osim redovnog preddiplomskog studija primaljstva, povremeno se otvara izvanredni studij ili razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija Sestrinstva na stručni studij Primaljstvo tzv. „Bridging program“. Za primaljstvo, kao reguliranu profesiju posebno je važno zadovoljiti minimalne uvjete u obrazovanju i stjecanju kliničkih vještina, kako bi stečena kvalifikacija bila automatski priznata u nekoj državi članici Europske unije. Zadaća je Katedre za primaljstvo kontinuirano podizati kvalitetu nastave u svim njenim oblicima: predavanjima, seminarima i vježbama te osmišljavati i predlagati metode za njihovo unaprjeđenje.

Ostale zadaće Katedre za primaljstvo:
–    Organiziranje nastave, izrada rasporeda i satnica
–    Praćenje uspjeha studenata/ica primaljstva
–    Organiziranje izvannastavnih aktivnosti
–    Poticanje nastavnika i suradnika na stručno usavršavanje
–    Praćenje nastavnog/nastavno-znanstvenog napredovanja nastavnika i suradnika
–    Planiranje nastavnog/nastavno-znanstvenog kadra
–    Suradnja s drugim katedrama

Diplomski studij primaljstvo započeo je s radom akademske godine 2019/2020., kao jedini studij u državi na kojem se obrazuju magistrice primaljstva (mag. obs).

Pročelnica

 • doc. dr. sc. Deana Švaljug, bacc. med. tehn., mag. rehab. educ.
  Voditeljica prijediplomskog studija Primaljstvo

Tajnica

 • Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 • Predavač, Iva Keglević, mag. med. techn.
  • Konzultacije: Utorak od 14-15 h, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC
  • e-pošta: iva.keglevic@uniri.hr
 • 2019. – 2022.  Znanstveni projekt Sveučilišta u Rijeci “Pozitivan doživljaj porođaja i primjena nemedikamentnih metoda ublažavanja porođajne boli”. 
  • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Herman Haller.
  • Članovi projekta: Deana Švaljug, prof. reh., doc. dr. sc. Karin Kuljanić, doc. dr.sc. Aleks Finderle.
 • 2016. – 2017. Pilot projekt “Rodilište prijatelj majki” Ministarstva zdravlja Republike hrvatske i UNICEF-ovog Ureda u Republici Hrvatskoj. 
  • Suvoditelj projekta: prof. dr. sc. Herman Haller.
  • Članovi projekta: Deana Švaljug, prof. reh., doc. dr.sc. Aleks Finderle.
 • 2015 – 2016. Projekt “Izradastandardazanimanja/kvalifikacijeuzunaprjeđenjezdravstvenihstudijskihprograma” (HR.3.1.15-0051).
  • Članovi projekta: prof. dr. sc. Daniela Malnar, Deana Švaljug, prof. reh.
 •  2013. – 2017.  Twinning Projekt “Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC.
  • Članovi projekta: Deana Švaljug, prof. reh.

Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjigama (znanstvene, stručne)

 • Ž. Kuljak, D. Švaljug, D. Habek. Forenzika u primaljstvu (14. poglavlje) u: Habek, D., Marton, I, Prka, M. & Tikvica Luetić, A. (ur.).Forenzična ginekologija i perinatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2018, 233-41.
 • D. Švaljug. Kako omogućiti ostvarivanje individualizirane skrbi trudnici, rodilji i babinjači tijekom boravka u rodilištu (osmi korak). Priručnik poslijediplomskog tečaja za edukatore u projektu “Bolnica prijatelj majki i djece” Ministarstvo zdravstva Republike hrvatske i UNICEF Ured u Republici Hrvatskoj, 2017., 70-88., 2019., 89-105.
 • Drandic D, Kurbanovic M. Collaborative Decision-Making from a Woman’s Perspective. U Jefford E, Jomeen J., ur. Empowering Decision-Making in Midwifery: A Global Perspective. London, New York: Routledge;2020. str. 218-228.
 • Redzovic A, Gulic T, Laskarin G, Eminovic S, Haller H, Rukavina D. Heat-Shock Proteins 70 Induce Pro-Inflammatory Maturation Program in Decidual CD1a(+) Dendritic Cells. Am J Reprod Immunol. 2015;74(1):38-53.
 • Krištofić I, Redžović A, Laškarin G, Eminović S, Haller H, Rukavina D. Role of tumor-associated glycoprotein-72 in the progression of endometrial adenocarcinoma: A proposed study. Medical hypotheses 2015;84:413-416.
 • Glavan N, Haller H, Brnčić-Fischer A, Glavan-Gačanin L, Miletić D, Jonjić N. Imperforate hymen presenting as vaginal cyst in a 16-month-old child – consideration for an early diagnosis. Scott Med J Online First, December 8, 2015: 1-3. (doi:10.1177/0036933015615263)
 • Lombardelli L, Logiodice F, Aguerre-Girr M, Kullolli O, Haller H, Casart Y, Berrebi A, L’Faqihi-Olive, Duplan V, Romagnani S, Maggi E, Rukavina D, Le Boutellier, Piccinni Marie-Pierre. Interleukin-17-producing decidual CD4+ T cells are not deleterious for human pregnancy when they also produce interleukin-4. Clin Mol Allergy 2016;14:1-14. (doi: 10.1186/212948-016-0039-y)
 • Gulic T, Laskarin G, Dominovic M, Glavan Gacanin L, Babarovic E, Haller H, Rukavina D. Potential role of heat-shock protein 70 and interleukin-15 in the pathogenesis of threatened spontaneous abortions. Am J Reprod Immunol. Am J Reprod Immunol. 2016; 76(2):126-36. (IF 2,745; Q1)
 • Dominovic M, Laskarin G, Glavan Gacanin L, Haller H, Rukavina D. Colocalization of Granulysin Protein Forms with Perforin and LAMP-1 in Decidual Lymphocytes During Early Pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2016 Jun;75(6):619-30. doi: 10.1111/aji.12503.
 • Laškarin G, Tamara Gulić, Glavan Gačanin L, Dominović M, Haller H, Rukavina D. Assessing whether progesterone-matured dendritic cells are responsible for retention of fertilization products in missed abortion Med Hypotheses 2018118:169-173. (doi:10.1016/j.mehy.2018.04.008.)
 • Klarić M, Haller H, Brnčić Fischer A, Babarović E, Prijić A, Eminović S. The Role of CD44 and RHAMM in Endometrial (Endometrioid Type) Cancer: An Immunohistochemical Study. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2019;27(8):606-612.
 • Gulic T, Laskarin G, Dominovic M, Glavan Gacanin L, Babarović E, Rubesa Z, Haller H, Rukavina D. Granulysin-mediated apoptosis of trophoblasts in blighted ovum and missed abortion. Am J Reprod Immunol. 2018 May 18:e12978. doi: 10.1111/aji.12978.
 • Klarić M, Babarović E, Eminović S, Mihaljević Ferrari A, Brnčić-Fischer A, Haller H. Papillary Thyroid Carcinoma Arising within a mature Cystic Teratoma of the Ovary: A report of Two case with Long-Term Follow Up. ABC Journal of Gynecology and Obstetrics, 2018; 3(1):18-23.
 • Brncic-Fischer A, Klaric M, Vejnovic D, Perovic D, Glavan Gacanin L, Haller H. A 17-years old patient presented with clear cell carcinoma of uterine cervix. Int Journal of Gynecol Cancer; 2018; 28(3):76-77.
 • Laskarin G, Gulic T, Glavan Gacanin L, Dominovic M, Haller H, Rukavina D. Assessing whether progesterone-matured dendritic cells are responsible for retention of fertilization products in missed abortion. Med Hypotheses. 2018;118:169-173.
 • Logiodice F, Lombardelli L, Kullolli O, Haller H, Maggi E, Rukavina D, Piccinni MP. Decidual Interleukin-22-Producing CD4+ T Cells (Th17/Th0/IL-22+ and Th17/Th2/IL-22+, Th2/IL-22+, Th0/IL-22+), Which Also Produce IL-4, Are Involved in the Success of Pregnancy. Int J Mol Sci 2019;20(2): 428; https://doi.org/10.3390/ijms20020428. (IF 3,482).
 • Klaric M, Haller H, Brncic Fischer A, Babarovic E, Prijic A, Eminovic S. The role of CD44 and RHAMM in endometrial (Endometrioid type) cancer: An immunohistochemical study. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2019;27(8):606-612.
 • Chiva L, Zanagnolo v, Querleu D, Martin-Calvo N, Arévalo-Serrano J, Emil Căpîlna M, Fagotti A, Kucukmetin A, Mom C, Chakalova G, Aliyev S, Malzoni M, Narducci F, Arencibia O, Raspagliesi F, Toptas T, Cibula D, Kaidarova D, Mutlu Meydanli M, Tavares M, Golub D, Perrone AM, Poka R, Tsolakidis D, Vujić G, Jedryka M, Zusterzeel PLM, Beltman JJ, Goffin F, Haidopoulos D, Haller H, Jach R, Yezhova I, Berlev I, Bernardino M, Bharathan R, Lanner M, Maenpaa MM, Sukhin V, Feron JG, Fruscio R, Kukk K, Ponce J, Minguez JA, Vazques-Vicente D, Castellanos T, Chacon E, Alcazar JL, et al, on behalf of the SUCCOR study group.  SUCCOR study: an international European cohort observational study comparing minimally invasive surgery versus open abdominal radical hysterectomy in patients with stage IB1 cervical cancer. Int J Gynecol Cancer 2020;30:1269–1277.
 • Boria F, Chiva L, Zanagnolo V, Querleu D, Martin-Calvo N, Căpîlna ME, Fagotti A, Kucukmetin A, Mom C, Chakalova G, Shamistan A, Malzoni M, Narducci F, Arencibia O, Raspagliesi F, Toptas T, Cibula D, Kaidarova D, Meydanli MM, Tavares M, Golub D, Perrone AM, Poka R, Tsolakidis D, Vujić G, Jedryka MA, Zusterzeel PLM, Beltman JJ, Goffin F, Haidopoulos D, Haller H, Jach R, Yezhova I, Berlev I, Bernardino M, Bharathan R, Lanner M, Maenpaa MM, Sukhin V, Feron JG, Fruscio R, Kukk K, Ponce J, Alonso-Espías M, Minguez JA, Vázquez-Vicente D, Manzour N, Jurado M, Castellanos T, Chacon E, Alcazar JL. Radical hysterectomy in early cervical cancer in Europe: characteretistics, outcome and evaluation of ESGO quality indicators. Int J Gynecol Cancer. 2021;31(9):1212-1219. (doi: 10.1136/ijgc-2021-002587)
 • Prka A, Despot A, Brnčić-Fischer A, Haller H, Tikvica Luetić A, Habek D. A new method for volumetric measurement of the normal female cervix by three-dimensional transvaginal ultrasound. Int J Gynaecol Obstet 2021;154(2):366-367. (doi: 10.1002/ijgo.13734)
 • Sjekavica M, Haller H, Cerić A. Strategy of use and maintenance of clinical hospital center Rijeka in accordance with key performance indicators for strategic healthcare facilities maintenance. Liječ Vjesn 2015;137(5-6):196-203.
 • Haller H, Hardi Dugandžić V, Krištofić I, Glavan Gačanin L, Vukčević I, Milčić H, Prka M, Paljušaj E, Drageljević K, Štajcer Ž, Habek D, Belci D, Petrović O, Kolak N, Mišković B, Zoričić D. Učestalost peripartalnih histerektomija u pet hrvatskih bolnica tijekom šesnaestogodišnjeg razdoblja. Liječ Vjesn 2015;137:223–228.
 • Borovečki A, Braš M, Brkljačić B, Canki-Klain N, Plavetić ND, Grahovac B, Haller H, Begić NJ, Kirac I, Levenat S, Matković V, Podolski P, Sušac I, Šekerija M, Šerman L, Goldštar MS, Žic R, Žigman T. Guidelines for genetic counseling and testing for hereditary breast and ovarian cancer. Lijec Vjesn 2017;139(5-6):107-17.
 • Vuletić N, Ivandić J, Smajla N, Klarić M, Haller H. Medikamentozni prekid neželjene trudnoće (Medical termination of unplanned pregnancy). Liječ Vjesn 2020;142:222–229. https://doi.org/10.26800/LV-142-7-8-37.
 • Stanojević AA, Paradžik Pašalić V, Katić K, Haller H, Matković V, Vujić G, Mihaljević Ferari A, Petrić Miše B, Boraska Jelavić T, Fröbe A, Jakšić B, Belac Lovasić I, Ćorušić A, Karelović D, Vrdoljak Mozetič D, Alduk AM, Canjko I, Tomić S, Eminović S, Vrdoljak E. Kliničke smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka vrata maternice. Liječ vjesn 2021;143:395-403. (https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-1)
 • Fröbe A, Jakšić B, Matković V, Haller H, Petrić Miše B, Butorac D, Vujić G, Kos M, Boraska Jelavić T, Tomić S, Paradžik Pašalić V, Ćorušić A, Mihaljević Ferari A, Canjko I, Prgomet Sečan A, Vrdoljak Mozetič D, Leniček T, Lovrenčić-Prpić G, Stanojević AA, Vrdoljak E. Kliničke smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od zloćudnih tumora tijela maternice. Liječ vjesn 2021;143:404-415. (https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-2)
 • Petrić Miše B, Matković V, Belac Lovasić I, Fröbe A, Boraska Jelavić T, Katić K, Canjko I, Tomić S, Ćorušić A, Babić D, Haller H, Karelović D, Perić M, Šundov D, Vujić G, Jakšić B, Vrdoljak E. Kliničke smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka jajnika, jajovoda i potrbušnice. Liječ Vjesn 2021;143:416-428. (https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-3)
 • M. Zlatanović, LJ. Antić, D. Radosavljević, D. Antić, M. Despotović, J. Aleksandrić, D. Švaljug. Inequalities in the education of midwives in Europe. Acta facultaties medicae Naissensis 2021, 4(38).
 • V. Đido, A. Pilav, M. Marjanović, J. Phillips, D. Švaljug, S. Bošković, H. Konjo, Đ. Omerović. Applicability of the Fels questionnaire on physical activity of children in rural areas of Bosnia and Herzegovina. Journal of Health Sciences 2020;10(3):204-210
 • D. Habek, A. Tikvica Luetić, I. Marton, M. Prka, G. Pavlović, Ž. Kuljak, D. Švaljug, Z. Mužina. Modified Ritgen Maneuver in Perineal Protection – Sixty-Year Experience. Acta Clin Croat 2018; 57:116-121
 • S. Janković, S. Koren, M. Šarić, R. Orlandini, V. Antičević, D. Švaljug, A. Buljubašić. The Croatian Model of University Education for Nurses. International Archives of Nursing and Health Care 2018, 4:093
 • Ž. Kuljak, M. Prka, D. Habek, I. Marton,  A. Luetić, D. Švaljug, B. Mišković. Third- and fourth-degree perineal tears and restrictive use of episiotomy, Acta Med Croatica 2018, 72 (2018), 313-318
 • D. Švaljug, Ž. Kuljak. Školovanje primalja u Republici Hrvatskoj i stjecanje kompetencija u primaljstvu. Primaljski vjesnik 24, 2018., 30-35.
 • Lazzerini M, Covi B, Mariani I, Drglin Z, Arendt M, Nedberg IH, Elden H, Costa R, Drandić D, Radetić J, Otelea, MR, Miani C, Brigidi S, Rozée V, Ponikvar BM, Tasch B, Kongslien S, Linden K, Barata C, Kurbanović M, et al; IMAgiNE EURO study group. Quality of facility-based maternal and newborn care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: online survey investigating maternal perspectives in 12 countries of the WHO European Region. Lancet Reg Health Eur. 2022;13:100268. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100268.
 • Drandić D, Knezić Frković B, Kurbanović M, Skukan Šoštarić Ž. Iskustva trudnica, rodilja i babinjača u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj 2018. i 2019. godine. Zagreb: Roditelji u akciji – Roda; 2020.
 • S. Bošković, M. Vidović, D. Malnar, D. Švaljug. Sestrinstvo-percepcija u javnosti i medijima, samopercepcija i profesionalni identitet, Zbornik radova Međunarodnog kongresa Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije; Kvaliteta života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite, 21. i 22. 10. 2021.
 • D. Švaljug, S. Bošković, B. Sumpor. Nemedikamentne metode ublažavanja porođajne boli. Zbornik sažetaka I. Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije: Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen, Banja Koviljača, 10.- 12. 10. 2019.
 • D. Švaljug, M. Kurbanović. Stanje i perspektive razvoja patronažne skrbi majke i novorođenčeta u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka V. Simpozija primalja s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 07. 06. 2019.
 • D. Švaljug, D. Malnar, S. Bošković. Obrazovanje primalja i uloga mentora u stjecanju vještina na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, 3. Kongres babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem “Znanje, vještine i empatija – trojstvo porodiljstva, 24. i 25. 05. 2019, Beograd
 • Bošković, S.,Lekić, A., Malnar, D., Ivanišević, K., Švaljug, D. Health care mentors competency, 22.World Nursing Education Conference, Kyoto, Japan, Nurse care, 2019, Volume 8.
 • D. Švaljug, Preconception care versus unplanned pregnancy – some indicators of the condition in Republic of Croatia, invited lecture, International scientific conference Issues in Precnception Health Care, Faculty of Health Sciences in Ljubljana, Slovenia, Erasmus+ project PrecoNET, 09.-10. 05. 2019., book of abstract 47-48.
 • H. Haller, D. Karelović,D. Švaljug, Obrazovanje primalja u RH i stjecanje kompetencija,Zbornik sažetaka znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem “Izazovi i perspektive primaljstva promotreni kroz stečeni stupanj obrazovanja”, Rijeka, 22. 03. 2019.
 • D. Švaljug, D. Malnar. Školovanje primalja u Republici Hrvatskoj i stjecanje kompetencija u primaljstvu..I. Međunarodni kongres Zdravstveni profesionalci – prošlost, sadašnjost i budućnost, Divčibare, Srbija, 31.05.-03.06.2018.
 • D. Švaljug, Porođaj u kući u Hrvatskoj: od zakonskih okvira do tajnovitih porođaja, pozvano predavanje, Zbornik radova 1. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem “Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti”, Osijek, 03.-05.11. 2017.
 • D. Švaljug, Ž.Kuljak, Nadriprimaljstvo od I.K.Lalanguea do danas, Znanstveni simpozij “Ivan Krstitelj Lalangue – prosvjetitelj i liječnik”, Hrvatsko katoločko sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 23.09.2017.
 • D. Švaljug, R. Orlandini, B. Sumpor, Ž. Kuljak. Ostvarivanje individualizirane skrbi u porođaju – Promjena položaja, Zbornik radova 3. Simpozija primalja s međunarodnim sudjelovanjem o temi “Sigurnost majke i novorođenčeta u sustavu perinatalne skrbi”, Mostar, 08. i 09. 06. 2017.
 • D. Švaljug,Z. Kuljak. Nadriprimaljstvo u Republici Hrvatskoj kroz povijest i danas, pozvano predavanje, Knjiga sažetaka II. Simpozija Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda (u elektroničkom obliku) 11.-13. 05. 2017., Šibenik/Solaris
 • Ž. Kuljak, D. Švaljug. Odgovornost primaljske prvostupnice i asistentice primaljstva kod porođaja u bolnici, pozvano predavanje, Knjiga sažetaka II. Simpozija Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda (u elektroničkom obliku) 11.-13. 05. 2017., Šibenik/Solaris
 • D. Švaljug,Z. Kuljak, D. Habek. Forenzika u primaljstvu, pozvano predavanje, I. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije s međunarodnim sudjelovanjem, Topusko, 16.-18. 09. 2016.
 • D. Švaljug,Z. Kuljak. Primaljstvo u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra, pozvano predavanje, Simpozij Psihosomatika u opstetriciji, u organizaciji Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice, Zagreb u suradnji sa Klinikom za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice, 16. 04. 2016., Zagreb
 • Z. Kuljak, D.Švaljug. Primaljstvo u Republici Hrvatskoj – prava i obveze, pozvano predavanje, Knjiga sažetaka Simpozija Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda (u elektroničkom obliku), 08. i 09. 04. 2016., Plitvička jezera
 • Ž. Kuljak, D. Švaljug. Primaljska skrb u opstetričkom šoku, pozvano predavanje, Zbornik radova znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem – Opstetrički šok, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Klinike za ginekologiju i porodništvo KB “Sveti Duh” i Nastavnog centra za javno zdravstvo “Dr.Andrija Štampar”, Zagreb, 19.03. 2016., 39-40
 • Kurbanović M. Osiguravanje podrške dojenju tijekom kriznih situacija, pozvano predavanje,  5. Simpozij Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju HUGPD „Majčino mlijeko –najdragocjeniji resurs za novorođenčad i malu djecu“, online simpozij, 14.05.2021.
 • Kurbanović M. Vacuum extractor – Viktor Finderle, pozvano predavanje, Projekt studenata primaljstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci: Medicinski instrumenti nekada i sada. Rijeka, 05.05.2021.
 • Keglević I. Sa ginekologije u Covid, pozvano predavanje, 9. Kongres HUMS – a s međunarodnim sudjelovanjem: Sestrinstvo bez granica, Opatija, 17.- 20.06.2021.
 • Keglević I. Važnost primalja kod smanjenja tjeskobe ginekoloških pacijentica prije operativnog zahvata, pozvano predavanje, 8. Kongres HUMS – a s međunarodnim sudjelovanjem: Sestrinstvo bez granica, Opatija, 18.- 21.06.2020.
 • Keglević I. Komunikacija u zdravstvenom timu, pozvano predavanje, Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem i Simpozij medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije, Opatija, 28.-30.10.2021.
 • K. Tkalac, D. Švaljug. Perinatalni ishodi novorođenčadi iz blizanačkih trudnoća. Primaljski vjesnik 27/28, 2020., 73-80
 • I. Kljaković Gašpić, D. Švaljug, Prirast težine i prehrambene navike trudnica. Primaljski vjesnik 21, 2018., 25-29
 • K. Podgornik, D. Švaljug, R. Orlandini. Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi. Primaljski vjesnik 21, 2018., 21, 5-8
 • S. Jukić, V. Antičević, D. Švaljug, R. Orlandini. Emocionalna kompetentnost studenata zdravstvenih studija u Splitu, Primaljski vjesnik 20, 2016., 7-11
 • D. Vukas, Z. Benzon, D. Švaljug, Z. Meštrović. Nasljedne trombofilije u trudnoći – uloga primalje u liječenju. Primaljski vjesnik 20, 2016., 32-38

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Izazovi i perspektive primaljstva promotreni kroz stečeni stupanj obrazovanja”, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, Rijeka, 22. 03. 2019.

Ažurirano 25.09.2023.

Skip to content