Primaljstvo

Primaljstvo – zdravstvena struka, koja godinama nije imala mogućnost nastavka školovanja na višoj razini od srednjoškolskog, a Sveučilište u Rijeci prvo je prepoznalo potrebu za višim obrazovanjem. Godine 2011. na Medicinskom fakultetu u Rijeci pokrenut je Preddiplomski stručni studij Primaljstvo koji nastavlja s radom i na novoosnovanom Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Katedra za primaljstvo djeluje u sklopu Fakulteta zdravstvenih studija od njegovog osnivanja, a okuplja nastavnike stručnih predmeta, primaljske njege i kliničkih znanosti – ginekologije i porodništva. Preddiplomski stručni studij Primaljstva temelji se na znanstvenim i stručnim spoznajama, pri čemu je naglasak obrazovanja stavljen na stjecanju profesionalnih vještina u kliničkom okruženju.

Dio praktične nastave iz primaljskih njega izvodi se u kabinetu za primaljstvo. Katedra za primaljstvo posvetila se stalnom unapređivanju studijskog programa, koji je unatrag nekoliko godina doživio značajne izmjene. Posljednja i najvažnija odnosila se na usklađivanje s Direktivom 2005/36 EZ i 2013/55 EU, kao ključnog pravnog propisa o regulaciji uzajamnog priznavanja kvalifikacija i diploma među državama članicama. Na temelju analize potreba zdravstvenog sustava i interesa struke, a na prijedlog Katedre za primaljstvo, na Fakultetu zdravstvenih studija osim redovnog preddiplomskog studija primaljstva, povremeno se otvara izvanredni studij ili razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija Sestrinstva na stručni studij Primaljstvo tzv. „Bridging program“. Za primaljstvo, kao reguliranu profesiju posebno je važno zadovoljiti minimalne uvjete u obrazovanju i stjecanju kliničkih vještina, kako bi stečena kvalifikacija bila automatski priznata u nekoj državi članici Europske unije. Zadaća je Katedre za primaljstvo kontinuirano podizati kvalitetu nastave u svim njenim oblicima: predavanjima, seminarima i vježbama te osmišljavati i predlagati metode za njihovo unaprjeđenje.

Ostale zadaće Katedre za primaljstvo:
–    Organiziranje nastave, izrada rasporeda i satnica
–    Praćenje uspjeha studenata/ica primaljstva
–    Organiziranje izvannastavnih aktivnosti
–    Poticanje nastavnika i suradnika na stručno usavršavanje
–    Praćenje nastavnog/nastavno-znanstvenog napredovanja nastavnika i suradnika
–    Planiranje nastavnog/nastavno-znanstvenog kadra
–    Suradnja s drugim katedrama

Diplomski studij primaljstvo započeo je s radom akademske godine 2019/2020., kao jedini studij u državi na kojem se obrazuju magistrice primaljstva (mag. obs).

Katedra za primaljstvo

Djelatnici

Djelatnici u naslovnom zvanju

Znanstveni i stručni projekti

Publikacije (2014. – 2021.)

Sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima

Objavljeni radovi sa studentima

Organizacija znanstvenih i stručnih skupova

Ažurirano 01.02.2024.

Skip to content