Primaljstvo

Ustrojstvo studija i nastave

Obrazovanje prvostupnika/ce primaljstva odvija se u obliku predavanja, seminara, vježbi, demonstracija, te praktičnog rada. U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova organizma. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi nastanka bolesti, njihovi uzroci, te načini djelovanja lijekova. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, te njihovo sprječavanje i liječenje. Tijekom studija student se upoznaje i s osnovama statistike, informatike te metodologije znanstvenog istraživanja. Velik broj kolegija obuhvaća specifičnu primaljsku njegu. Nastava se obavlja turnusno i nakon odslušanog kolegija studenti polažu ispit. Znanja i vještine primaljske struke stječu se tijekom stručne kliničke prakse ukolpljene u svaki kolegij primaljske njege. Nastava stručnih kolegija održava se na Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra, te u ambulantama primarne i ginekološke zaštite. Po završetku studija brani se završni rad. 

Program studija Primaljstva u potpunosti je u skladu sa zahtjevima EU Direktive 2005/36/EC,  te Zakonom o reguliranim profesijama.

Naziv studija

Prijediplomski stručni studij Primaljstvo

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

3 godine

Uvjeti upisa

Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura

Zvanje

Nakon završetka studija stječe se stručni naziv prvostupnik/ca primaljstva(baccalaureus)

Kratica stručnog naziva

bacc. obs.

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Anatomija
Embriologija za primalje
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja
Fiziologija i patofiziologija
Opća mikrobiologija
Psihološka medicina
Sociologija u primaljstvu
Strani jezik-Engleski jezik
Javno zdravstvo
Promocija zdravlja
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Komunikacijske vještine i rad u grupi
Informatizacija i administracija u primaljstvu
Mentalno zdravlje
Osnove primaljske njege
Proces primaljske njege
Fiziologija trudnoće i porođaja
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu
Opstetricija
Fiziologija boli
Prenatalna primaljska skrb
Pedijatrija
Primaljska njega trudnice
Primaljska njega rodilje
Primaljska praksa
Fiziologija i patofiziologija postnatalnog perioda
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Postnatalna primaljska njega
Zdravo novorođenče
II godina
Farmakologija
Bioetika u primaljstvu
Neurološke bolesti u trudnoći
Osnove kliničke medicine
Osnove humane genetike
Patologija
Osnove transfuzijske medicine
Spolno i reprodukcijsko zdravlje
Planiranje obitelji
Primaljstvo u zajednici
Ginekologija
Primaljska njega u ginekologiji
Primaljska njega u porodu
Puerperij
Primaljska njega u puerperiju
Primaljska njega zdravog novorođenčeta
Kritičko razmišljanje u primaljstvu
Fetalni nadzor u porodu
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja
Rad s grupom u primaljstvu
Ljudska seksualnost
Higijena i epidemiologija
III godina
Kronične bolesti i trudnoća
Osnove kirurgije
Osnove anesteziologije i reanimacije
Rizična trudnoća
Primaljska njega u rizičnih trudnoća
Komplikacije u porodu
Primaljska njega kod komplikacija u porodu
Komplikacije u puerperiju
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju
Mentalno zdravlje babinjača
Bolesno novorođenče i nedonošće
Primaljska njega bolesne novorođenčadi
Osnove biomedicinske statistike
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu
Vježbanje u trudnoći
Obitelj u riziku
I godina
Anatomija
Embriologija za primalje
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja
Fiziologija i patofiziologija
Opća mikrobiologija
Psihološka medicina
Sociologija u primaljstvu
Strani jezik-Engleski jezik
Javno zdravstvo
Promocija zdravlja
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Komunikacijske vještine i rad u grupi
Informatizacija i administracija u primaljstvu
Mentalno zdravlje
Osnove primaljske njege
Proces primaljske njege
Fiziologija trudnoće i porođaja
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu
Opstetricija
Fiziologija boli
Prenatalna primaljska skrb
Primaljska njega trudnice
Primaljska njega rodilje
Fiziologija i patofiziologija postnatalnog perioda
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Postnatalna primaljska njega
Zdravo novorođenče
II godina
Farmakologija
Bioetika u primaljstvu
Neurološke bolesti u trudnoći
Osnove kliničke medicine
Osnove humane genetike
Patologija
Osnove transfuzijske medicine
Spolno i reprodukcijsko zdravlje
Planiranje obitelji
Primaljstvo u zajednici
Ginekologija
Primaljska njega u ginekologiji
Primaljska njega u porodu
Puerperij
Primaljska njega u puerperiju
Primaljska njega zdravog novorođenčeta
Kritičko razmišljanje u primaljstvu
Fetalni nadzor u porodu
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja
Rad s grupom u primaljstvu
Ljudska seksualnost
Higijena i epidemiologija
III godina
Kronične bolesti i trudnoća
Osnove kirurgije
Osnove anesteziologije i reanimacije
Rizična trudnoća
Primaljska njega u rizičnih trudnoća
Komplikacije u porodu
Primaljska njega kod komplikacija u porodu
Komplikacije u puerperiju
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju
Mentalno zdravlje babinjača
Bolesno novorođenče i nedonošće
Primaljska njega bolesne novorođenčadi
Osnove biomedicinske statistike
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu
Vježbanje u trudnoći
Obitelj u riziku

Nakon završetka studija prvostupnik/ca primaljstva steći će slijedeće kompetencije temeljene na ishodima učenja:

 • primijeniti znanja i vještine iz područja primaljske skrbi, te načela primaljske etike;
 • procijeniti potrebu za primaljskom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritet, planirati i implementirati adekvatne postupke, te evaluirati i po potrebi modificirati plan primaljske njege;
 • voditi primaljsku dokumentaciju i evaluirati postignute ciljeve u primaljskoj njezi;
 • sudjelovati u obrazovanju primalja;
 • primijeniti pravila zaštite na radu i rad na siguran način;
 • osigurati povjerljivosti i sigurnosti pisanih i usmenih informacija dobivenih obavljanjem profesionalnih dužnosti;
 • primijeniti važeće zakone i propise u obavljanju profesionalne dužnosti;
 • sudjelovati u informiranju i savjetovanju vezano uz planiranje obitelji;
 • dijagnosticirati trudnoću i pratiti normalni tijek trudnoće, vršiti preglede potrebne za praćenje razvoja normalnog tijeka trudnoće;
 • voditi program za pripremu roditeljstva i potpunu pripreme za porod, uključujući savjete o higijeni i prehrani;
 • provoditi skrb i pomoći majci tijekom poroda i pratiti stanje fetusa u maternici, odgovarajućim kliničkim metodama i tehničkim sredstvima;
 • provoditi spontani porod uključujući;
 • provoditi pregled i njegu novorođenčeta;
 • provoditi  njegu majke i pratiti njezin napredak u razdoblju nakon poroda i davati sve potrebne savjete majci o njezi djeteta kako bi joj se omogućilo da svom djetetu pruži optimalan napredak
 • pratiti istraživanja u struci i sudjelovati u njima

Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija Sestrinstvo na stručni studij Primaljstvo, poznat kao „Bridging program“.

Ovim studijskim programom omogućuje se stjecanje dodatnog znanja i vještina prvostupnicima/prvostupnicama sestrinstva koje rade na poslovima primaljske njege, a temeljem njihovog prethodnog obrazovanja u primaljstvo i već stečenih ishoda učenja. Isti je u skladu s II. modelom obrazovanja iz Direktive 2005/36 EZ, u trajanju od 18 mjeseci, s upisnom kvotom od 15 do 20 studenata/studentica, ovisno o potrebama u sustavu zdravstva.

Satnica – turnusi za ak. god. 2021./2022.

Satnica

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2021./2022. (A- Z)I. godina

Fiziologija boli

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content