Erasmus

Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje u okviru kojeg je moguće sudjelovati u individualnoj i skupnoj mobilnosti, te u europskim obrazovnim projektima. To je najuspješniji program studentske razmjene u svijetu, ali u programu može sudjelovati i nastavno i nenastavno osoblje fakulteta.

Sudjelovanje u Erasmus i Erasmus+ programima Fakultet zdravstvenih studija u cijelosti provodi u kroz suradnju sa Sveučilištem i to počevši od jeseni 2014. godine, kada fakultet i započinje s radom kao jedna od sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Erasmus / Erasmus+ Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od akademske godine 2009./2010. Kroz pet akademskih godina više od 500 studenata Sveučilišta u Rijeci boravilo je na inozemnim visokoškolskim institucijama u nekoj od zemalja članica EU. U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu. Potrebnu dokumentaciju za Erasmus možete pregledati/preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Suradnja

Kontakt

Ažurirano 06.04.2023.

Skip to content