Dokumentacijsko – istraživački centar za europsku bioetiku Fritz Jahr

Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku „Fritz Jahr” osnovan je u svibnju 2013. godine pri Sveučilištu u Rijeci, a od 2018. godine nastavlja s radom kao dio Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Od 2014. do 2023. godine Centar je bio dijelom Znanstvenog centra izvrsnosti za inegrativnu bioetiku, jednog od prvih sedam znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti Centra su orijentirane prema provedbi istraživačkih projekata iz područja bioetike, promociji europske bioetike te regionalno, europsko i globalno pozicioniranje Rijeke i Sveučilišta u Rijeci na bioetičkoj karti svijeta.

Centar je zajedno s Katedrom za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i Hrvatskim bioetičkim društvom i drugim partnerima suorganizator Riječkih dana bioetike – najdugovječnijeg bioetičkog skupa u Hrvatskoj. Također, Centar je suizdavač (zajedno s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i drugim suradnim ustanovama) časopisa Jahr – Europski časopis za bioetiku utemeljenog 2010. godine, koji izlazi dva puta godišnje.

U sklopu Centra nalazi se knjižnica s nekoliko tisuća knjiga iz područja bioetike/medicinske etike, povijesti medicine i drugih područja te dokumenti koji su ostavština Ivana Šegote, Viktora Finderlea i drugih riječkih liječnika.

Najvažnije aktivnosti Centra:

  • Priprema institucionalne platforme za znanstvene i razvojne projekte te provedba istraživačkih projekata u području bioetike.
  • Stvaranje institucionalne podloge trajnog okupljanja, educiranja i zadržavanja mladih stručnjaka iz područja bioetike.
  • Dokumentiranje, arhiviranje, razmjena, elektroničko pohranjivanje građe s tematikom (europske) bioetike (knjige, članci, arhivski izvori, faksimili, i dr.).
  • Organizacija, suorganizacija i realizacija znanstveno-stručnih skupova, konferencija, simpozija, okruglih stolova.
  • Organizacija studijskih putovanja u svrhu pribavljanja povijesno-bioetičke bibliografije.
  • Prezentacija aktivnosti Centra u domaćim i stranim dnevnim tiskovinama, službenim mrežnim stranicama, portalima i sl.
  • Centar dodjeljuje i Međunarodnu godišnju nagradu Fritz Jahr za istraživanje i promociju Europske bioetike.

Logo Centra je crtež (autor Marul Lerga) Nebeskog diska iz Nebre, najstarijeg pronađenog fizičkog prikaza astronomskog fenomena za koji se pretpostavlja da datira iz brončanog doba. Disk je uvršten na UNESCO-ov popis „Sjećanje svijeta“ i dio je stalne izložbe u Državnom muzeju prapovijesti u Halleu na Saali, rodnom gradu Fritza Jahra.

Izdavaštvo (izbor iz perioda od osnutka Centra 2013.)

Projekti

Pozvana predavanja

Tko je Centar?

Gdje se nalazi Centar?

Ažurirano 02.07.2024.

Skip to content