AHEAD in VET

Ambasadori mentalnog zdravlja u strukovnom i cjeloživotnom obrazovanju

AHEAD in VET – mentAl HEalth AmbassaDors in VET institutions

ERASMUS+ projekt: 2022-1-AT01-KA220-VET-000088070
Trajanje: 1.11.2022. – 30.4.2025.

FZSRI je ponosni suradnik na Erasmus+ projektu pod akronimom AHEAD in VET u sklopu ključne aktivnosti Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.

AHEAD in VET je usmjeren na promoviranje  europskog viđenja mentalnog  zdravlja, posebice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se o  mentalnom zdravlju lakše razgovaralo i stvorila se baza za daljnje  poboljšanje kompetencija u tom području.

Cilj projekta je opskrbiti edukatore s dovoljno vještina i kompetencija da se sa sigurnošću nose sa problemima mentalnog zdravlja svojih edukanata i da mogu ograničiti osobni distres i zadržati motivaciju za rad.

Kako bi dosegli naše ciljeve razviti ćemo i implementirati medijsku kampanju i podkast, alate za samo vrednovanje „mentalno zdravlje u podučavanju osposobljavanju“, kurikulum programa „Ambasadori mentalnog zdravlja“ te pojedinačne granularne i modularne e-tečajeve u sklopu otvorenog masivnog tečaja.

Rezultati će biti kreirani u suradnji šest partnera iz područja cjeloživotnog obrazovanja iz pet  europskih zemlja (Austrija, Italija, Belgija, Grčka i Hrvatska).  

Više projektu pogledajte na

Napredak projekta i projektnih rezultata možete pratiti na mrežnoj stranici.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Ažurirano 04.12.2023.

Skip to content