Stjecanje kompetencija medicinskih sestara iz područja enterostomalne terapije

O programu

Nedostatak licenciranih medicinskih sestara koje se  brinu za osobe sa stomom, ranom i inkontinencijom i koje su sveprisutne u evropskim razmjerima bio je razlog za pokretanje programa za stjecanje kompetencija medicinskih sestara iz područja enterostomalne terapije. Završetkom obrazovnog programa izrađenog prema smjernicama svjetskog udruženja enterostomalnih terapeuta, polaznici će dobiti certifikat enterostomalnog terapeuta priznatog od strane WCET-a  (svjetsko vijeće enterostomalnih terapeuta) te biti će osposobljeni za pružanje pomoći i brigu o osobama sa stomom, ranom i inkontinencijom.

Program omogućuje ciljno obrazovanje medicinskih sestara iz područja njege stome, rane i inkontinencije. Potrebe bolesnika po povratku u socijalnu sredinu zahtijevaju pokretanje ovog programa. Bolesnici su po otpustu iz ustanove prepušteni sami sebi i zdravstvenim djelatnicima koji nemaju adekvatno znanje i vještine za zbrinjavanje bolesnika navedenih patologija. Program obrazovanja enterostomalnih terapeuta provodi se po smjernicama koje preporučuje WCET. Program ima svoju vrijednost jer omogućava prvostupnicama sestrinstva dobivanje dodatnih vještina i kompetencija iz područja enterostomalne terapije, inkontinencije i njege kronične i kirurške rane.

Razina programa

cjeloživotno obrazovanje

ECTS bodovi

27,5

Područje programa

biomedicina i zdravstvo

Ishodi učenja programa (kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa)

Po završetku programa polaznici će:

  • prepoznati čimbenike koji remete prirodni tijek postoperativnog oporavka;
  • poduzeti sve mjere u svrhu sprječavanja pojavnosti infekcija ili komplikacija i iste prepoznati;
  • planirati, provoditi i evaluirati provođenje zdravstvene njege bolesnika sa stomom, inkontinentnog bolesnika i onog sa kirurškom ranom, kroničnom ili onom nastalom kao komplikacija;

Nakon zavšetka programa studenti:

  • stječu  WCET-ov certifikat iz enterostomalene terapije i postaju njihovi članovi;
  • dio stečenih ECTS bodova polaznici će moći iskoristiti prilikom upisa na neki od sveučilišnih diplomskih programa;

Popis modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova i raspored nastave

Materijali za vježbu

Ažurirano 29.03.2023.

Skip to content