Fizioterapija

Ustrojstvo studija i nastave

Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete, odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete, te se stječu znanja i vještine iz svih područja fizioterapije. Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta.

Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija i konzultacija u nastavnim bazama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Nastava u obliku stručne prakse, održava se u kliničkim bolničkim centrima, županijskim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama, te domovima zdravlja. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela s posebnim osvrtom na građu i funkciju mišićno-koštanog i živčanog sustava.

U pretkliničkim predmetima proučavaju se osnove fizioterapije odnosno mehanizmi i načini djelovanja fizikalne terapije na pojedina tkiva, organe i organske sustave. U kliničkim predmetima proučava se primjena fizioterapije po pojedinim bolestima, uz obvezatno stjecanje znanja i vještina u habilitaciji djece i u rehabilitaciji djece i odraslih. Naime, fizioterapija je zdravstvena profesija koja svoju primjenu nalazi kod osoba svih dobnih skupina, a osim fizioterapijskih postupaka u bolesti obuhvaća postupke unaprijeđenja zdravlja i prevencije, te habilitacije i rehabilitacije. Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, medicinske statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Opći podaci

Nastavni plan

Nakon diplome

Ažurirano 06.03.2024.

Skip to content