Sestrinstvo – Gerontologija i palijativna skrb starijih

O studiju

Profil magistre/a sestrinstva neophodan je u području zaštite zdravlja, prevencije bolesti i promicanju zdravlja u svim segmentima i na svim razinama društvene organizacije. Uz to mnoštvo zdravstvenih i socijalnih institucija, te udruga civilnog društva iskazuju potrebu za medicinskim sestrama/tehničarima koji će primjenom znanja i stečenim kompetencijama implementirati programe prevencije bolesti u međusektorskoj suradnji i predlagati rješenja u programima prevencije bolesti, zaštite zdravlja i podizanju kvalitete života različitih populacijskih skupina u zajednici.

Aktualni i stalno rastući problem starenja stanovništva nametnuo je potrebu svim zdravstvenim  sustavima i sustavima u zajednici i u svijetu da osmisle strategije i programe primjerene prihvatu, uspostavljanju odnosa i primjeni postojećih i nadolazećih znanstveno-tehnoloških mogućnosti u pružanju zdravstvenih usluga, pomoći i unapređenju kvalitete života starijih i starih osoba. Osnovni preduvjet za to je usvajanje znanja, stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za promicanje i zaštitu zdravlja, postizanja dobrobiti i unapređivanje kvalitete života na populacijskoj razini. Kako se to ne može postići bez sadržajne i metodološke interdisciplinarnosti medicinskim sestrama/tehničarima u području gerontologije potrebna su znanja iz područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti, te pravne prakse i političkog djelovanja s ciljem izgradnje  sestrinske djelatnosti i prakse.

Profil magistre sestrinstva- gerontologije s palijativnom skrbi starijih proizlazi iz potrebe pružanja kvalieitne zdravstvene skrbi   sve većeg rasta udjela starijeg stanovništva i u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji.  Magistre/i sestrinstva-gerontologija i palijativna skrb starijih svojim  specijaliziranim znanjem, vještinama i kompetencijama iz područja  gerontologije  preuzeti će značajnu ulogu  u pružanju visokokvalitetne, dostupne, učinkovite i kontinuirane zdravstvene usluge i njege starijim osobama. Završetkom sudija stječu se kompetencije  pružanje zdravstvenih usluga starijim, savjetovanje o sprečavanju nastanka bolesti i promicanje zdravog načina života u obitelji starijih osoba,  domovima za starije i nemoćne, udrugama civilnog društva, bolničkom sustavu. Aktivnim sudjelovanjem u edukaciji, znanstvenim istraživanjima i sudjelovanjem  u svim društvenim inicijativama i naporima, magistra gerontologije i palijativne skrbi starijih provodi gerontološku i palijativnu sestrinsku skrb starijih  u svrhu promicanja zdravlja, poboljšanja funkcijskih sposobnosti te zagovaranja potreba starijih i starih osoba koje se obavljaju sukladno Standardima gerontološke i palijativne sestrinske skrb starijih.

Studij se realizira kao studij u dijelu radnog vremena, dio nastave odvijati će se u hibridnom obliku i online obliku u najviše 40%-tnom udjelu sveukupnog studijskog programa sukladno Preporuci Senata Sveučilišta u Rijeci.

Radi se o studijskom programu u kojem su, između ostalog,  zastupljene temeljne discipline iz područja zdravstva, edukacije, sestrinstva, metodologija znanstvenih istraživanja. Program  je  sadržan  kroz 7 obveznih modula te 4 izborna modula od kojih je potrebno izabrati 2. Usvajanje znanja iz navedenih područja preduvjet su za upis u drugu godinu studija s 6 obveznih modula i 6 izbornih modula od kojih je potrebno izabrati 2.

U opisima kolegija na drugoj godini jasno su istaknuti kolegiji s prve godine koji su uvjet za upis određenog kolegija na drugoj godini.

Sadržaji na svim kolegijima su tematski povezuju i kroz teorijsku nastavu, seminare i vježbe i na taj način se objedinjuju sadržaji na svakom kolegiju. Teme seminara i izrada seminarskih radova, projekata, istraživanja su usko povezane sa teorijskom nastavom i provode se kroz vježbe, radionice ili druge vrste izvedbe nastave koje su navedene u opisima kolegija.

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s 120 ECTS bodova i traje dvije godine. Studij završava obranom diplomskog rada.

Opći podaci

Nastavni plan

Ažurirano 05.03.2024.

Skip to content