Kontakti djelatnika

DjelatnikTelefonE-mail
Agneza Aleksijević Katedra za sestrinstvo
051/554-912
Alan Šustić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Aleksandra Stevanović Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Alemka Brnčić-Fischer Katedra za primaljstvo
051/554-944
Amir Muzur Katedra za javno zdravstvo
051/688-265
Ana Čaval Španjol Dekanat
051/554-923
Andrica Lekić Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-940
Anja Del Vechio Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Ariana Fužinac-Smojver Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Barbara Kukec Grigić Služba za financijsko-računovodstvene poslove
051/554-959
Bojan Miletić Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-913
Boris Bezak Katedra za radiološku tehnologiju
051/554-934
Dajana Carti Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Damir Čerimagić Katedra za primaljstvo
051/554-934
Daniela Lovrinov Služba za financijsko-računovodstvene poslove
051/554-930
Daniela Malnar Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-920
Danijela Lakošeljac Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Danko Kirinčić Služba za kadrovske i opće poslove
051/554-925
Darinka Vučković Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Darko Roviš Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Davor Mendrila Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Deana Švaljug Katedra za primaljstvo
051/554-938
Dinko Juretić Služba za kadrovske i opće poslove
051/554-926
Dražen Kovač Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Dražen Lušić Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Đordano Bačić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-936
Eduard Eškinja Katedra za primaljstvo
051/554-934
Elizabeta Dadić-Hero Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Goran Golčić Katedra za kliničke medicinske znanosti I
Gordana Brumini Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/688-244
Gordana Starčević-Klasan Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-937
Harry Nikolić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Helena Štrucelj Katedra za javno zdravstvo
051/688-261
Herman Haller Katedra za primaljstvo
051/554-934
Hrvoje Vlahović Katedra za fizioterapiju
051/688-242
Ines Mrakovčić-Šutić Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Ines Sučić Katedra za fizioterapiju, Katedra za primaljstvo, Katedra za sestrinstvo
051/554-932
Iva Keglević Katedra za primaljstvo
051/554-934
Iva Križanec Ropac Dekanat
051/554-921
Iva Rinčić Katedra za javno zdravstvo
051/688-241
Ivan Bubić Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-936
Ivana Kotri Mihajić Katedra za fizioterapiju
051/554-934
Ivona Zatković Ružić Služba za studentske poslove
051/554-955
Jadranka Škarica Služba za kadrovske i opće poslove
091/1651257
Jasmina Novoselić Služba za kadrovske i opće poslove
091/1651249
Jasna Lulić Drenjak Katedra za fizioterapiju
051/554-942
Jelena Đedović Služba za kadrovske i opće poslove
051/554-924
Josip Brusić Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Kata Ivanišević Katedra za sestrinstvo
051/554-931
Kristijan Zulle Katedra za fizioterapiju, Katedra za javno zdravstvo
051/688-243

Ažurirano 01.06.2023.

Skip to content