Kontakti djelatnika

DjelatnikTelefonE-mail
Neva Girotto Katedra za radiološku tehnologiju
Jelena Haramija Kateda za temeljne medicinske znanosti
Tamara Crnko Kateda za temeljne medicinske znanosti
Franjo Lovasić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
Goran Golčić Katedra za kliničke medicinske znanosti I
Veljko Šantić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Vedrana Padovan Služba za studentske poslove
051/554-954
Vera Vizintin Katedra za kliničke medicinske znanosti I, Katedra za kliničke medicinske znanosti II, Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Verner Marijančić Katedra za fizioterapiju
051/688-243
Vesna Grubješić Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Vesna Šendula-Jengić Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Vlatka Sotošek Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Zlatan Miloš Služba za kadrovske i opće poslove
051/688-266
Željko Jovanović Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/688-247
Suzana Janković Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Paula Maravić Služba za kadrovske i opće poslove
091/1651157
Robert Doričić Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Roberta Žauhar Bačić Katedra za primaljstvo
051/554-934
Rozmari Tusić Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Sanda Tamarut Kateda za temeljne medicinske znanosti
051/554-941
Sandra Bošković Katedra za sestrinstvo
051/688-245
Sandra Kraljević Pavelić Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-947
Sanja Sanković Katedra za fizioterapiju, Katedra za primaljstvo, Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Silvije Šegulja Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-914
Siniša Dunatov Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-944
Stanislav Peharec Katedra za fizioterapiju
051/554-934
Tajana Tomak Katedra za javno zdravstvo
051/688-262
Tanja Batinac Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-944
Tanja Frančišković Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-944
Tatjana Kehler Katedra za fizioterapiju
051/554-934
Tomislav Prpić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Toni Buterin Katedra za javno zdravstvo
051/554-927
Toni Valković Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-944
Vanja Župan Služba za financijsko-računovodstvene poslove
051/554-929
Vanna Jukica Služba za studentske poslove
051/554-955
Vedran Ćurković Informatičar
051/554-926
Stella Lampret Puž Katedra za temeljne medicinske znanosti
051/554-933
Mirela Vučković Katedra za fizioterapiju
051/688-240
Olivio Perković Katedra za kliničke medicinske znanosti I
051/554-944
Melita Kukuljan Katedra za radiološku tehnologiju
051/554-934
Marta Merle Služba za studentske poslove
051/554-956
Marko Zelić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Marija Spevan Katedra za sestrinstvo
051/554-928
Marija Bukvić Katedra za sestrinstvo
051/554-943
Mirjana Baričić Katedra za kliničke medicinske znanosti II
051/554-944
Mirjana Husanović Služba za financijsko-računovodstvene poslove
051/554-929
Mirjana Manojlović Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Natalija Vuletić Katedra za primaljstvo
051/554-934
Noris Buškulić Katedra za sestrinstvo
051/554-934
Maja Karić Katedra za radiološku tehnologiju
051/554-934

Ažurirano 01.06.2023.

Skip to content