Nastupna predavanja

post-fallback

22.05.2024.

///

15:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Dorian Ovčar, dr. med. “Monitoring boli u jedinici intenzivne medicine”

post-fallback

22.05.2024.

///

14:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Martin Kralj, dr. med. “Minimalno invazivno liječenje boli”

  • FZSRI
post-fallback

22.05.2024.

///

16:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Mario Mrgan, dr. med. “Poremećaj statike dna ženske zdjelice”

  • FZSRI
post-fallback

24.04.2024.

///

14:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Danijela Panić, mag. physioth. “Značaj respiratorne fizioterapije u liječenju skolioza”

post-fallback

23.04.2024.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Dr. sc. Marin Marinović “Radiološka obrada pacijenata s traumom zdjelice”

post-fallback

16.04.2024.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Andrej Požgaj, mag. radiol. techn. – “KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA U PRAKSI”

  • FZSRI
post-fallback

15.01.2024.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje dr. sc. Kata Ivanišević – “TRIJAŽNI PROCES”

  • FZSRI
post-fallback

30.11.2023.

///

10:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Diana Veljanovska, mag. physioth – “Pedobarografija”

  • FZSRI
post-fallback

31.10.2023.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Nastupno predavanje dr. sc. Eva Smokrović – “Važnost razvijanja vještina socijalne komunikacije u sestrinstvu”

  • FZSRI
post-fallback

27.06.2023.

///

13:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. DEANA ŠVALJUG, bacc. med. techn., mag. rehab. educ. – “OD PUPKOVINE DO PUPKA – PRIMALJSKA NJEGA PUPČANOG BATALJKA”

Skip to content