Nastupna predavanja

post-fallback

27.06.2023.

///

13:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. DEANA ŠVALJUG, bacc. med. techn., mag. rehab. educ. – “OD PUPKOVINE DO PUPKA – PRIMALJSKA NJEGA PUPČANOG BATALJKA”

post-fallback

11.05.2023.

///

16:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Irena Kovačević, mag. med. techn., prof. struč. stud. – “Menadžment bola”

  • FZSRI
post-fallback

11.05.2023.

///

15:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Biljana Kurtović – “Upravljanje ljudskim potencijalima u sestrinstvu”

  • FZSRI
post-fallback

02.05.2023.

///

15:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Snježana Benko Meštrović, mag. physioth., mag. soc. geront. – “Perioperacijska fizioterapija”

  • FZSRI
post-fallback

27.04.2023.

///

13:00

h

_Nastupna predavanja

Nataša Skočibušić, mag. nutr. clin., univ. mag. med. – “Nutritivni status bolesnika i osnove enteralne prehrane”

  • FZSRI
post-fallback

18.04.2023.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Goran Golčić, dr. med. – “Radioterapija u tumorima glave i vrata”

  • FZSRI
post-fallback

24.03.2023.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Igor Pasković – “Pesticidi u hrani i učinci fungicida, herbicida, rodenticida, akaricida i nematocida na ljudsko zdravlje”

  • FZSRI
post-fallback

12.01.2023.

///

10:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Adriano Friganović, dipl. med. techn. – “Poslovno odlučivanje u sestrinstvu”

  • FZSRI
post-fallback

12.01.2023.

///

11:00

h

_Nastupna predavanja

Dr. sc. Želimir Bertić – “Analiza odabranih zdravstveno statističkih indikatora zdravlja Hrvatske”

  • FZSRI
post-fallback

11.01.2023.

///

12:00

h

_Nastupna predavanja

Perica Vucelić, mag. sestr. – “Osnovni postupci održavanja života uz potrebu automatskog vanjskog defibrilatora”

  • FZSRI
Skip to content