Zaštita osobnih podataka

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci je sukladno članku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) obveznik primjene istoga kao i Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Pojedinosti o zaštiti osobnih podataka možete doznati na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka

Ukoliko imate nejasnoće vezane uz obradu vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati na adresu ili putem elektroničke pošte u nastavku.

Adresa:

Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
Viktora Cara Emina 5
51000 Rijeka
Republika Hrvatska

Elektronička pošta: szop@fzsri.uniri.hr

Ažurirano 03.04.2023.

Skip to content