25. Riječki dani bioetike

Čast nam je pozvati Vas na 25. Riječke dane bioetike „From Bioethics to Biolaw in Mediterranean Cultures“, koji se održavaju 12. i 13. svibnja 2023. na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Organizatori konferencije su: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini/ UNESCO-va katedra za društvene i […]

Skip to content