Natječaj za izbor

21.09.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje natječaj za izbor

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofska bioetika,  na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno

Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 10 sati tjedno za 50% nastavne obveze

Obavijest o izabranim kandidatima

c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze

Obavijest o izabranim kandidatima

d) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, za potrebe dislociranog studija Sestrinstvo Karlovac Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

e) jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija, na Katedri za radiološku tehnologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

f) dva nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima

g) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje biomedicine i  zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

Više doznajte u prilogu…

Skip to content