Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u ak. god. 2024./2025. 

03.06.2024.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

U skladu s Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/24-03/02, URBROJ: 2170-137-01-24-172 od 28. svibnja 2024.) Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u ak. god. 2024./2025. 

Skip to content