Natječaj  za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2023./2024.

24.04.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 69. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i članka 71. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 21. ožujka 2023., u skladu s Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA:007-01/23-03/02 URBROJ: 2170-137-01-23-156 od 21. travnja 2023. godine), Sveučilište u Rijeci raspisuje

Natječaj  za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2023./2024.

Natječaj za upis

Skip to content