Sestrinstvo

Ustrojstvo studija i nastave

Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima, te u domovima zdravlja. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, te vrsta i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprječavanje i liječenje, te njega i rehabilitacija posljedičnih oštećenja. Velika pažnja posvećena je zdravstvenoj njezi i principima zdravstvene njege. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje prvostupnice sestrinstva u suzbijanju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se studenta upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Program je izrađenu skladu s Direktivom 2005/36/EC, te Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i njegovim izmjenama i dopunama (Narodne Novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07). 

Naziv studija

Prijediplomski stručni studij Sestrinstvo

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

3 godine

Uvjeti upisa

Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura

Zvanje

Nakon završetka studija stječe se stručni naziv, stručni prvostupnik/ca sestrinstva (baccalaureus)

Kratica stručnog naziva

bacc. med. techn.

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Anatomija
Dijetetika
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Fiziologija
Informatika u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
Komunikacijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Osnove zdravstvene njege
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Psihološka medicina
Analiza i dokumentiranje u sestrinskoj praksi
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Strani jezik  I
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
II godina
Dermatovenerologija
Ginekologija i opstetricija
Higijena i epidemiologija
Infektologija
Interna medicina
Javno zdravstvo
Klinička propedeutika
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Neurologija
Hitna medicina- sestrinski pristup
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Farmakologija
Patologija
Pedijatrija
Sociologija zdravlja
Strani jezik II
Zdravstvena njega djeteta
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena psihologija
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Tehnika instrumentiranja
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
Podvodna i hiperbarična medicina
Nutritivne potrebe medicinskih sestara/tehničara tijekom rada
Mentorstvo u sestrinstvu
Uloga medicinske sestre/tehničara u promociji cijepljenja
Vaskularne bolesti kože i poremećaj cirkulacije donjih udova
Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije
III godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Oftalmologija
Osnove biomedicinske statistike
Otorinolaringologija
Palijativna zdravstvena skrb
Psihijatrija i mentalno zdravlje
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega starijih osoba
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega u zajednici
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Intenzivna njega bolesnika
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika
Tehnike osobnog rasta i razvoja
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba
Digitalna era u kardiologiji- „kućni monitoring sistemi“
Međudjelovanje hrane i lijekova
Grupni rad u zajednici
Primarna prevencija u zajednici- sestrinski pristup
Ultrazvuk u sestrinskoj praksi: otvaranje i održavanje venskog puta
I godina
Anatomija
Dijetetika
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Fiziologija
Informatika u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
Komunikacijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Osnove zdravstvene njege
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Psihološka medicina
Analiza i dokumentiranje u sestrinskoj praksi
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Strani jezik  I
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
II godina
Dermatovenerologija
Ginekologija i opstetricija
Higijena i epidemiologija
Infektologija
Interna medicina
Javno zdravstvo
Klinička propedeutika
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Neurologija
Hitna medicina- sestrinski pristup
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Farmakologija
Patologija
Pedijatrija
Sociologija zdravlja
Strani jezik II
Zdravstvena njega djeteta
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena psihologija
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Tehnika instrumentiranja
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
Podvodna i hiperbarična medicina
Nutritivne potrebe medicinskih sestara/tehničara tijekom rada
Mentorstvo u sestrinstvu
Uloga medicinske sestre/tehničara u promociji cijepljenja
Vaskularne bolesti kože i poremećaj cirkulacije donjih udova
Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije
III godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Oftalmologija
Osnove biomedicinske statistike
Otorinolaringologija
Palijativna zdravstvena skrb
Psihijatrija i mentalno zdravlje
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega starijih osoba
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega u zajednici
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika
Tehnike osobnog rasta i razvoja
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba
Digitalna era u kardiologiji- „kućni monitoring sistemi“
Međudjelovanje hrane i lijekova
Grupni rad u zajednici
Primarna prevencija u zajednici- sestrinski pristup
Ultrazvuk u sestrinskoj praksi: otvaranje i održavanje venskog puta

Nakon završetka studija prvostupnik/ca sestrinstva steći će slijedeće kompetencije temeljene na ishodima učenja:

 • primijeniti znanje i vještine iz područja zdravstvene skrbi;
 • izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;
 • primijeniti proces sestrinske skrbi i voditi sestrinsku dokumentaciju, te evaluirati postignute ciljeve u zdravstvenoj njezi;
 • procijeniti potrebu za edukacijom i primjenu načela i tehnika podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice;
 • prepoznati životno ugroženog pojedinca; 
 • sudjelovati u unapređenju i osiguravanju kakvoće standarda sestrinske prakse, te kontinuirano tijekom rada prosuđivati i vrednovati standarde sestrinske prakse;  
 • sudjelovati u obrazovanju medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika/ i/ili suradnika;
 • koristiti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u pisanom, govornom i elektroničkom obliku;
 • komunicirati s članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalim osobljem, te s bolesnikom, njegovom obitelji i zajednicom;
 • provesti suradnju u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite  i suradnju u multidisciplinarnom timu;
 • te voditi sestrinsku dokumentaciju. Njegova uloga u zdravstvenom timu na raznim razinama zdravstvene zaštite biti će praćenje zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih osoba. Stručni prvostupnik sestrinstva moći će procijeniti potrebe za edukacijom, te primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imati će mogućnost daljnjeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka, te istraživanja u sestrinstvu, a moći će sudjelovati i u obrazovanju sestara.
 • primijeniti načela jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu te nadzirati njezino provođenje;
 • samoprocjeniti potrebu i mogućnost osobnog daljnjeg učenja;
 • koristiti stručnu literaturu, razviti odgovornost za cjeloživotno učenje,  profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada
 • pratiti istraživanja u struci i sudjelovati u njima

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content