Natječaj za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god.

18.06.2021.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

S V E U Č I L I Š T E  U  R I J E C I raspisuje N A T J E Č A J za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god.

Natječaj za upise

Odluka Natječaj za upis

 

Skip to content