Znanstvena tribina „Budućnost sestrinstva“

12.05.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Ovogodišnja znanstvena tribina povodom Međunarodnog dana sestrinstva, održana na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, okupila je predavače i zainteresirane sudionike koji su diskutirali o budućnosti sestrinstva. U sklopu tribine održana su predavanja o raznim aspektima sestrinstva, uključujući ulogu znanosti informatike i velikih podataka u oblikovanju budućnosti sestrinstva, digitalizaciju u obrazovanju medicinskih sestara, umjetnu inteligenciju u sestrinstvu, te o zanimanjima budućnosti sestrinskim specijalizacijama iz djelatnosti hitne medicine i anesteziologije.

Govoreći o ulozi znanosti informatike i velikih podataka u oblikovanju budućnosti sestrinstva, Vanda Cattonaro istaknula je važnost korištenja novih tehnologija u poboljšanju kvalitete skrbi i brige o pacijentima. Predavanje o digitalizaciji u obrazovanju medicinskih sestara Filip Knezović naglasilo je važnost prilagodbe obrazovnog sustava novim tehnologijama kako bi se osigurao kvalitetan rad medicinskih sestara i smanjio nedostatak kadrova.

Predavanje o umjetnoj inteligenciji u sestrinstvu Mario Dugonjić istaknulo je potencijal ove tehnologije u pomoći medicinskim sestrama u dijagnostici i terapiji te bržem i preciznijem donošenju odluka. Kata Ivanišević i Sandro Vidmanić u diskusiji o zanimanjima budućnosti sestrinskim specijalizacijama iz djelatnosti hitne medicine i anesteziologije, istaknuli su važnost obrazovanja medicinskih sestara za specijalizacije koje su u skladu s potrebama i zahtjevima modernih zdravstvenih sustava.

Znanstvena tribina je organizirana u suradnji Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Thallasoterapija Crikvenica i Opatija te Medicinske škole Rijeka. Cilj tribine bio je istaknuti važnost uloge sestrinstva u modernom zdravstvenom sustavu te potaknuti raspravu o budućim trendovima i inovacijama u ovoj važnoj grani biomedicinske znanosti.

Skip to content